f35

Gode geodata sikrer Forsvarets manøvredygtighed

Til både træning og operationer har de danske Jens’er brug for kort og geodata

April 2021

Gennem historien har et landkort været en af de vigtigste forudsætninger for et effektivt forsvar, og sådan er det stadig. Forsvaret har derfor brug for moderne og opdaterede geodata og kortprodukter. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har ansvaret for at tilvejebringe dem, og topografiske data over Rigsfællesskabet leveres af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) i rammen af den strategiske samarbejdsaftale mellem FMI og SDFE.

”Geodata og kortprodukter er ligesom alt andet materiel vigtigt for, at Forsvaret kan løse sine opgaver. I FMI tilvejebringer vi topografiske data over eget territorium gennem vores samarbejdsaftale med SDFE. Gennem samarbejder med nationale og internationale samarbejdspartnere sikrer vi, at Forsvaret har geodata og kort med den rette kvalitet til rådighed,"  siger Marlene Meyer, der er chefkonsulent i FMI.  

FMI bidrager gennem samarbejdsaftalen med økonomi til SDFE’s produktion af data, og de data kommer også civilsamfundet til gode. Omvendt bygger SDFE’s leverancer til FMI på mange af de grunddata, som SDFE producerer. SDFE leverer både geodata og kort til FMI i faste løbende leverancer, men der samarbejdes også om særlige projekter.

Til de faste leverancer hører fx geodata og topografiske kortprodukter over Danmark, men også kortprodukter, som skal bruges i international sammenhæng, og endelig har Forsvaret naturligvis også brug for geodata og kortprodukter over Grønland, hvor Forsvaret også varetager en stor og vigtig opgave.

Til de særlige projekter hører fx en ny landkortlægning af Grønland, hvor FMI forestår kortlægningsarbejdet i et internationalt miltært produktionssamarbejde. Denne kortlægning indgår som et element i SDFE’s samlede projekt vedrørende nykortlægning af Grønland. På denne måde bidrager Forsvaret til SDFE’s civile kortlægningsprojekt.

Samarbejde om data til ny flysimulatorer

I forbindelse med Forsvarets erhvervelse af de nye F-35 kampfly har de danske piloter behov for træning, og den foregår i første omgang i flysimulatorer bygget til formålet:

”Det er helt afgørende for pilotens træning, at simulatoren er så virkelighedstro som overhovedet muligt. Lige fra simulatorens grundlæggende flyveegenskaber og simulatorens visuelle layout, til de meget avancerede våbensimulationer. Ellers kan træning i simulatoren ikke overføres direkte til flyet,” siger pilot Dennis Andersen.

Flysimulatoren opfører sig ligesom det fysiske kampfly, men omgivelserne skulle også helst være de samme, som piloterne kommer til at møde ude i virkeligheden, og her kommer samarbejdet mellem FMI og SDFE igen ind i billedet.

SDFE har nemlig leveret de danske geodata, som skulle puttes ind i simulatoren, ligesom man har kvalitetssikret data fra andre områder af verden, hvor flyene kunne tænkes at skulle i aktion.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Geodata og kortprodukter er ligesom alt andet materiel vigtigt for, at Forsvaret kan løse sine opgaver. I FMI tilvejebringer vi topografiske data over eget territorium gennem vores samarbejdsaftale med SDFE...

Marlene Meyer, chefkonsulent i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)