politibil

Autoritative geodata er vigtige for lovens lange arm

Både i marken og bag skrivebordet er geodata et vigtigt redskab for landets betjente

Februar 2022

Rigspolitiet er afhængige af geodata og andre grunddata, når der er operationer i marken, og når der skal analyseres på udviklingen inden for fx kriminalitet. Derfor arbejder Rigspolitiets GIS-sektion tæt sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) om at tilvejebringe de helt rigtige data.

Skal være ekstra gode til at finde vej

To gange om året modtager Rigspolitiets GIS-sektion et særligt skærmkort fra SDFE, som indeholder lidt flere informationer end de kort, som er offentlig tilgængelige. Det skal sikre, at betjentene har hurtig adgang til den rigtige information, når det brænder på i operationelle situationer:

”Nogle gange skal det gå stærkt, og så skal et kort bare spille. Det kan være noget helt lavpraktisk, som at vejnavnene står tættere, så det er nemmere for vagtcentralen at lokalisere positionen på en borger, der ringer ind,” siger Anette Rosengård Poulsen, geograf i Rigspolitiet GIS-sektion.

Det er Rigspolitiet selv, der definerer, hvad de har behov for, og ud over vejnavne kan det også være fx velkendte stednavne eller oplysninger om nærmeste idrætshaller i tilfælde af, at en gruppe borgere skal evakueres.

”Vi har et rigtig fint samarbejde, hvor vi får feedback fra vores beredskab. Den feedback tager vi så med til SDFE og finder sammen ud af, hvordan vi kan opfylde de aktuelle behov,” siger Anette Rosengård Poulsen.

Trækker mange forskellige data

Ud over det specialproducerede skærmkort trækker Rigspolitiet en lang række data fra Datafordeleren og Dataforsyningen. De bruges til analyser og administrative opgaver samt operationelle opgaver:

”Vi bruger fx oplysninger fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) for at vide noget om, hvor der er stråtækte huse eller ejendomme med kældre. Det kan have stor betydning ved enten brand eller oversvømmelse,” siger Anette Rosengård Poulsen og fortsætter:

”Og så bruger vi også det, jeg kalder kulissekort, altså et baggrundskort, som vi så selv lægger data ovenpå. Endelig bruger vi selvfølgelig data om politikredsene fra DAGI, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling.”

Autoritative data er et must

For Rigspolitiet er det afgørende, at de data, som politiet anvender er autoritative, altså at de kommer fra en offentlig myndighed, som står inde for kvaliteten, og at der er gennemsigtighed i data:

”Autoritative data har helt klart en værdi for os, for der må ikke være nogen, som er i tvivl om, at vores data er de korrekte data. Vi vil gerne have, at alle anvender de samme data fra samme kilde, så vi undgår misforståelser. Derfor bruger vi også meget metadata, så vi kan oplyse om, hvornår vores data er opdateret, og hvor de kommer fra.”

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Autoritative data har helt klart en værdi for os, for der må ikke være nogen, som er i tvivl om, at vores data er de korrekte data. Vi vil gerne have, at alle anvender de samme data fra samme kilde, så vi undgår misforståelser. Derfor bruger vi også meget metadata, så vi kan oplyse om, hvornår vores data er opdateret, og hvor de kommer fra.

Anette Rosengård Poulsen, Geograf i Rigspolitiets GIS-sektion.