isfugl på gren

Luftfotos viser vej til sjældne fugle

I Dansk Ornitologisk Forening kigger de på fugle, men de nøjes ikke med at kigge. Hver dag hele året registrerer fuglekiggere omkring 5.000 fugleobservationer, og derfor har de brug for luftfotos og landkort

Februar 2021

I udgangspunktet er der nok ikke meget, som er længere væk fra data og digitalisering end at sidde ude i naturen og vente med tålmod på, at fx isfuglen kommer forbi og viser sin flotte fjerdragt.

Og dog. For der er mange fugleentusiaster i Danmark, og de hjælper hinanden og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) med at registrere observationer af Danmarks fugle, så der er styr på, hvor de forskellige arter befinder sig, og hvordan bestandene udvikler sig.

Når en fuglekigger får øje på en sjælden eller interessant fugl, så bruger han eller hun luftfotos eller landkort til at registrere, hvor fuglen er set. Det hjælper både andre fuglekiggere til at finde vej, men de omkring 5.000 daglige fugleobservationer giver også et vigtig datafundament om fuglelivet.

Sikrer et rigt og varieret fugleliv

DOF arbejder for at sikre et rigt og varieret fugleliv, og derfor er datafundamentet vigtigt, når foreningen skal gøre opmærksomme på vigtige fugleområder:

”Vi arbejder med det, vi kalder ’Important Bird Areas’. For at kunne identificere disse områder, så er vi nødt til at have vores fugleobservationer bundet op på en lokalitet, men da disse lokaliteter kan spænde over store områder, så får vi mere værdifuld data, hvis de frivillige ornitologer kan markere observationerne på et kort,” siger Anders Olsen, der er udvikler og blandt andet står for udviklingen af den populære fuglekiggerplatform DOFbasen.

Brugerne af DOFbasen kan vælge mellem både luftfotos og SDFE’s topografiske kort ’Topo25’. Langt de fleste bruger luftfotos, men særlig blandt de ældre fugleentusiaster er der en forkærlighed for det topgrafiske kort:

”Særligt luftfotos har en stor værdi for os, fordi de har en kvalitet og opløsning, som vi ikke kan få andre steder, og alternativet ville være, at vi skulle betale store beløb for at indkøbe satellitbilleder i høj opløsning,” siger Anders Olsen.

På vej på Datafordeleren

Som så mange dataanvendere henter DOF data fra Kortforsyningen. SDFE er imidlertid i gang med en omlægning af datadistributionen, så DOF fremover skal hente sine kort fra Datafordeleren i stedet. Den øvelse er DOF godt forberedt på:

”Jeg har faktisk allerede forberedt det, så vi kan gå over, når vi synes, det passer. Jeg er selvfølgelig vant til at læse dokumentation og tekniske instruktioner, men jeg synes faktisk, at det var ret intuitivt, så det gik ganske smertefrit,” siger Anders Olsen.

Der er i alt mere end 26.000.000 observationer i DOFbasen, som altså alle sammen kan vises på et kort eller luftfoto.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Særligt luftfotos har en stor værdi for os, fordi de har en kvalitet og opløsning, som vi ikke kan få andre steder, og alternativet ville være, at vi skulle betale store beløb for at indkøbe satellitbilleder i høj opløsning

Anders Olsen, udvikler hos Dansk Ornitologisk Forening