Ortofotos giver overblikket, når landmanden skal planlægge

Livet som landmand stiller store krav til at kunne planlægge og styre sin bedrift

Maj 2020

Et moderne landbrug er et kompliceret produktionsapparat, som kræver, at landmanden er i stand til at planlægge driften af gården i detaljer for at kunne få det maksimale ud af anstrengelserne. Virksomheden Datalogisk leverer produktionsstyringsprogrammer, som hjælper landmanden med at holde styr på alt fra såning til høst.

Virksomheden blev etableret på Falster i 1987 og beskæftigede sig indledningsvis med at sælge computere til landmænd, men ret hurtigt begyndte den at producere software, som kunne hjælpe landmanden med at styre sin bedrift i et IT-system.

Landmændene har behov at kunne sætte deres data i system, så de kan holde øje med hvilke marker, der giver et godt udbytte, hvor der skal tildeles kvælstof, og hvor der skal tages hensyn til fx vandløb. Altså hvordan man driver sit landbrug på den mest ressourceeffektive måde og minimerer sit miljøaftryk.

It-systemet hjalp landmændene til at få omsat forholdene på markerne til data, men selv om data nu kunne aflæses og behandles i produktionsstyringsprogrammet, var det stadig en udfordring at få et samlet overblik. Derfor begyndteDatalogisk i 1998 at integrere ortofotos, altså flyfotos, i brugergrænsefladen. Det fortæller Birger Hartmann, som er administrerende direktør i Datalogisk:

”Med ortofotos, så kan landmanden selv tegne sine marker ind på et kort, så han har et visuelt overblik over sin produktion. Det er en stor hjælp for landmanden."

Flere data kommer til

Med integrationen af ortofotos i produktionsstyringsprogrammet blev det også muligt at kombinere data. I dag kan landmanden lægge forskellige datalag oven på kortet over sine marker. Det kan fx være en oversigt over randzoner og vandløb, hvor der skal tages hensyn eller en ruteplanlægning over, hvordan mejetærskeren skal køre, når der skal høstes.

Men der bliver også brugt flere geodata i virksomhedens produktionsstyringsprogram:

”Vi bruger blandt andet adresser, matrikelkort og kort over vådområder. Og så bruger vi Danmarks Højdemodel. På baggrund af data fra højdemodellen, så kan landmanden bruge programmet til at beregne hældningsgrader på sine marker og dermed finde ud af, hvordan han evt. skal dræne dem,” siger Birger Hartmann.

Frie data skaber et bedre produkt

Datalogisk er i dag en stor leverandør af IT-software til planteavlerindustrien, og samlet set bestyrer virksomhedens produktionsstyringsprogram i omegnen af 2 mio. hektar landbrugsjord i såvel Danmark som i en række andre europæiske lande.

De danske landmænd får dog klart det bedste produkt:

”Det er en fantastisk service, at staten stiller en stor del af data, som vi bruger, frit til rådighed. Og det gør, at vores produkt i Danmark er langt bedre end i udlandet, hvor der ikke er tilsvarende ordninger,” siger Birger Hartmann.

 

 

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Det er en fantastisk service, at staten stiller en stor del af data, som vi bruger, frit til rådighed. Og det gør, at vores produkt i Danmark er langt bedre end i udlandet, hvor der ikke er tilsvarende ordninger.

Birger Hartmann, Administrerende direktør i Datalogisk.

Fakta

Datalogisk er en IT-virksomhed, som leveret software til planteavlere i form at produktionsstyringsprogrammer.

Virksomheden benytter blandt andet data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Det er fx GeoDanmark (ortofotos), Danmarks Adresser og Danmarks Højdemodel.

Datalogisk henter data ved at abonnere på hændelser (ændringer), så landmændene altid har de senest opdaterede data til rådighed i systemet.

Virksomheden supplerer med køb af betalingsbelagte data.