Effektive forvaltningssystemer kræver nem adgang til grunddata

Den omfattende digitalisering af den offentlige forvaltning stiller store krav til, at medarbejderne har nem adgang til de relevante data

I Danmark deles ansvaret for miljøtilsyn mellem Miljøstyrelsen og kommunerne. Miljøstyrelsen tager sig af de mest forurenende virksomheder, men kommunerne har ansvaret for resten og alle husdyrbrug.

Miljøtilsyn er en forvaltningsopgave, som er underlagt rigtig mange regler, og derfor har kommunerne brug for adgang til en lang række grunddata. Det kan eksempelvis være adressedata, data om virksomheden eller data om den grund, som virksomheden ligger på.

Rådgivningsvirksomheden SWECO har derfor udviklet forvaltningssystemet MiljøWeb, som samler en lang række af de informationer, processer og data, som kommunerne har brug for til at føre tilsyn med virksomheder, landbrug og vandanlæg.

Datafordeleren giver samlet adgang til grunddata

Som nævnt skal medarbejderne bruge rigtig mange data til at administrere miljøtilsynene, og derfor henter MiljøWeb også data fra flere kilder.

 Det er blandt andet data fra Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal, samt en lang række grunddata distribueret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering via Datafordeleren - den fællesoffentlig distributionsløsning for grunddata. Her hentes der blandt andet data fra CVR, BBR, matrikeldata og ejeroplysninger m.v.

Og når der skal udvikles et omfattende forvaltningssystem, så er det en god ide med en samlet indgang til grunddata:

 ”Det har betydet, at det er en ensartet måde at tilgå data på. Data kunne vi måske godt få andre steder, men vi får én indgang til mange data, og det gør det nemmere for os at gøre vores produkt bedre, når mange data er samlet et sted,” siger Lea Taggaard, som er SWECOs projektleder for MiljøWeb, og fortsætter:

 ”Hvis ikke vi havde en fri og samlet adgang til grunddata, ville det blive dyrere for os at udvikle MiljøWeb, da der skulle findes individuelle løsninger for hvert datasæt. Men det er jo det, man kan i Danmark, at lave åbne tværgående løsninger.”

MiljøWeb

MiljøWeb understøtter kommunernes administration og tilsyn med virksomheder, husdyrbrug og vandanlæg.

Det er en portalløsning, som sikrer, at kommunerne kan planlægge, udføre og registrere det tilsynsarbejde, som kræves jævnfør gældende lovning.

Udover integrationer til grunddata, er der integrationer til diverse andre fællesoffentlige datakilder, herunder Digital Miljøadministration (MST), Danmarks Miljøportal og Jupiter (GEUS).

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Hvis ikke vi havde en fri og samlet adgang til grunddata, ville det blive dyrere for os at udvikle MiljøWeb, da der skulle findes individuelle løsninger for hvert datasæt

 Lea Taggaard, SWECO, Projektleder for MijøWeb

Hvad er grunddata?

Grunddata er grundlæggende oplysninger om vores samfund, og vi kalder dem derfor for grunddata. Grunddata er fx CPR-numre, CVR-numre og Adresser.

Grunddata er standardiserede og udstilles samlet på Datafordeleren, som er en fællesoffentlig distributionsplatform, som udvikles og drives af SDFE.

SDFE er samtidig ansvarlig myndighed for grunddata

Danmark er et af de lande i verden, som har de mest valide oplysninger om for eksempel virksomheder (i CVR) og om borgere (i CPR). En lang række registre på andre områder rummer oplysninger om fast ejendom, bygninger, geografi og klima. De er alle grundlæggende oplysninger om vores samfund, og vi kalder dem derfor for grunddata.