Geografiske data sikrer effektiv kortlægning af smittespredning

I kampen mod Corona-pandemien er løbende opdateret information helt afgørende, og geografiske data kan bidrage til at give et finmasket billede af, hvor smitten spreder sig

December 2020

Statens Serum Institut (SSI) har gennem 2020 arbejdet benhårdt på indsamle viden og data om Corona-pandemiens udvikling - ikke bare på nationalt plan, men ned på specifikke geografiske områder for at forstå og følge epidemiens udvikling. I den forbindelse har SSI blandt andet flittigt brugt geografiske data.

”Geografiske data spiller en kæmpe rolle, når man arbejder med smitsomme sygdomme. De gør os bl.a. i stand til at se hvilke kommuner, som er hårdest ramt af Corona. Det er helt uundværligt,” siger Jonas Kähler fra Sekretariatet for Dataintegration og Analyse hos SSI.

Afdelingen har ansvaret for overvågning af alle smitsomme sygdomme. Det er derfor dem, som indsamler de relevante data med henblik på at dataunderstøtte sygdomsbekæmpelsen i Danmark. Og der har været tryk på dataarbejdet i 2020:

Det skyldes jo blandt andet Corona, men også at vi generelt gerne vil kunne stille flere data til rådighed for offentligheden,” siger Jonas Kähler.

Dashbord med SDFE-data

SDFE leverer blandt andet data fra Danmarks Adresser og Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (kommune- og regionsgrænser mv.) til SSI. Det er helt centrale grunddataregistre, som i kombination med sundhedsdata gør det muligt for SSI at kortlægge meget præcist, hvor smitten spreder sig.

Mange danskere har via nyhederne nok også stiftet bekendtskab med det såkaldte Corona-dashboard, hvor man med selvsyn kan følge med i aktuelle smitteudvikling fordelt på landets kommuner.

Med mere end 33 millioner visninger er det blevet et værdifuldt redskab for SSI. Udover at bidrage med data har SDFE i lyset af den særlige covid-19 situation også udlånt en medarbejder med geospatiale kompetencer til at hjælpe med at udvikle løsningen:

”Vi er ikke geografer, og vi er ikke vant til at arbejde med kort til daglig. Men vi har et stort behov for at visualisere data, så derfor har det været nyttigt at få adgang til en helt anden viden, end den vi sidder med til daglig,” siger Jonas Kähler.

Dashboardet er også et godt eksempel på, hvordan et solidt offentligt datafundament i form af gode grunddataregistre og god adgang til data gør det muligt at bygge værdifulde digitale løsninger ovenpå, endda på kort tid.

Grunddata indgår hver dag i en stor del af den offentlige opgaveløsning.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Geografiske data spiller en kæmpe rolle, når man arbejder med smitsomme sygdomme. De gør os bl.a. i stand til at se hvilke kommuner, som er hårdest ramt af Corona. Det er helt uundværligt

Jonas Kähler, Akademisk medarbejder i Statens Serum Institut