penge

En digital finanssektor har brug for gode grunddata

Et godt datagrundlag har gjort det muligt at digitalisere mange af arbejdsgangene i den finansielle sektor - Til gavn for sektoren selv og for kunderne

Maj 2021

I mange lande er en hushandel er stort virvar af forskellige papirer, der skal underskrives og sendes forskellige steder hen, inden en handel kan gå i orden. Sådan er det ikke i Danmark. Her er hovedparten af processen digitaliseret og automatiseret, og de involverede parter kan nemt få adgang til de data, som de har brug for.

Bag en række af de digitale løsninger står e-nettet, som er ejet af alle penge- og realkreditinstitutter i Danmark:

”Vores kunder – som er penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglere og advokater - kender ikke nødvendigvis noget til fx Grunddata. De kender måske kun en adresse. Vi plejer at sige, at vi leverer usynlige løsninger med synlige gevinster,” siger Louise Enghave Dons, Marketing Manager hos e-nettet.

E-nettet leverer således data, der giver et sikkert grundlag for korrekt ejendomsvurdering. Det har blandt andet betydning i forbindelse med bolighandel og låneomlægning.

Binder processerne sammen

For at e-nettet kan sikre et godt datagrundlag, er det afgørende, at man har adgang til data, som er opdaterede og af høj kvalitet:

”Hvis ikke vi havde Grunddata, kunne vi ikke sammenstille data på tværs af en ejendom og understøtte vores kunder med nødvendige data og dokumentation. Vi binder Grunddata sammen, så vores kunder effektivt kan optimere deres forretningsprocesser,” siger Maria Lønberg Gerner, der er ansvarlig for Property Data Solutions hos e-nettet.

Virksomheden bruger en lang række grunddataregistre fx Bygnings- og Boligregistret, Vurderingen, Matriklen, Ejerfortegnelsen og Danmarks Adresser.

Governance er afgørende for stabil drift

I løbet af i år er e-nettet begyndt at hente mange af sine data fra Datafordeleren. 

”Vi er fuldt oppe at køre og henter dagligt data fra Datafordeleren. Det kører rigtigt godt, og der er stort fokus på governance,” siger Maria Lønberg Gerner.

Netop governance-strukturen omkring datafordeleren er vigtig for -e-nettet, fordi den sikrer en god dialog omkring kommende ændringer. En stærk governance er altafgørende for at e-nettet kan understøtte den finansielle sektor med retvisende data:

”Det afgørende for os er ikke, om der sker ændringer i datainfrastrukturen, men hvornår de sker. Vi skal nå at omstille vores datatræk, så vi har en stabil leverance. Derfor er governance-strukturen omkring Datafordeleren næsten det vigtigste, og der har vi et rigtig godt samarbejde med SDFE,” siger Maria Lønberg Gerner.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Det afgørende for os er ikke, om der sker ændringer i datainfrastrukturen, men hvornår de sker. Vi skal nå at omstille vores datatræk, så vi har en stabil leverance. Derfor er governance-strukturen omkring Datafordeleren næsten det vigtigste, og der har vi et rigtig godt samarbejde med SDFE

Maria Lønberg Gerner, ansvarlig for Property Data Solutions hos e-nettet.