metro

Metroselskabet har fået styr på kablerne

Et intensivt arbejde med digitalisering af Metroselskabets ledningsoplysninger har ikke blot bragt orden i selskabets ledninger, men også skabt fundament for en mere effektiv digitalisering fremover

April 2023

Midt i april kulminerede et stort arbejde i Metroselskabet, da selskabet kunne overgå til LER 2.0 og begynde at sende sine ledningsoplysninger til det nye digitale ledningsejerregister, LER 2.0.

Metroselskabet er ansvarlig udbygningen og driften af Metroen i København. På sådan et stort anlæg er det naturligvis mange ledninger, der løber i jorden og sikrer, at der er strøm til alt fra signaler til informationstavler.

Derfor er Metroselskabet også en af de aktører, som er forpligtet til at digitalisere sine ledningsoplysninger, så de kan indgå i det nye ledningsejerregister, LER 2.0, som Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har ansvaret for.

Aktørerne skal senest have lagt deres ledningsoplysninger om til LER 2.0 d. 1. juli 2023, men nu har Metroselskabet altså allerede afsluttet deres del af arbejdet:

”Det har været et stort arbejde for os, for vi har ikke tidligere arbejdet med digital ledningsregistrering og GIS (Geografisk Informations System, red.). Derfor har vi både skulle digitalisere informationer og etablere et GIS-system,” siger Laila Hanna Nissen, der er GIS-koordinator hos Metroselskabet.

Behov for governance

Antallet og forskelligheden af ledninger hos Metroselskabet er ikke voldsomt. Det drejer sig mest om strømforsyning, samt rør til hhv. vandforsyning og afvanding. Udfordringen hos Metroselskabet har været at skabe den struktur, der sikrede, at man fik indsamlet alle oplysningerne, og at man også gør det fremover:

”Vi har skulle have arbejdsopgaverne på plads i organisationen, og så har vi brugt anledningen som en løftestang til at hæve datakvaliteten og få GIS ind i organisationen,” siger Laila Hanna Nissen, og fortsætter:

”Vi er i gang med flere store anlægsprojekter, så på sigt vil det arbejde, vi har lavet ift. LER styrke os, fordi vi nu har en struktur, der sikrer, at vi altid har styr på vores data. Samtidig skal vi jo også bruge ledningsoplysninger fra andre aktører, når vi selv graver i jorden, så helt generelt er vi glade for digitalisering af LER.”

Ledningsejerregistret er i løbet af de sidste år blevet gjort klar til digitaliserede ledningsoplysninger. Ledningsejerne har indtil 1. juli 2023 til at få lagt deres digitale ledningsoplysninger om til det nye system. Derefter vil ledningsoplysninger kunne udveksles på hurtigt til gavn for fremtidige gravearbejder.

 

Anvenderhistorier

Anvenderhistorierne er historier om virksomheder, myndigheder eller organisationer, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Vi er i gang med flere store anlægsprojekter, så på sigt vil det arbejde, vi har lavet ift. LER styrke os, fordi vi nu har en struktur, der sikrer, at vi altid har styr på vores data. Samtidig skal vi jo også bruge ledningsoplysninger fra andre aktører, når vi selv graver i jorden, så helt generelt er vi glade for digitalisering af LER.

Laila Hanna Nissen, GIS-koordinator hos Metroselskabet.