Boligsøgende danskere er storbrugere af frie geodata

For mange boligsøgende er kort og andre data om lokalområdet en helt afgørende komponent, når de jagten går ind drømmeboligen

August 2020

Blandt de store anvendere af baggrundskort og frie geodata er en række hjemmesider, som retter sig mod boligsøgende danskere.

En af disse hjemmesider er Boliga, som blev lanceret tilbage i 2007 med ønsket om at skabe større transparens for køberne på boligmarkedet, og det skulle blandt andet ske ved at stille en række geodata til rådighed for de boligsøgende:

 ”Da vi lancerede Boliga, var der underligt nok ikke nogen, som havde tænkt på at vise boligerne på et kort, så det var vi de første, der gjorde. Og vi kan se, at det er en ekstrem populær feature, men man kan vel heller ikke forestille sig en boligportal i dag, hvor der ikke er et kort,” siger Laust Farver, direktør i Boliga.

Boliga laver løbende heatmaps over de besøgendes adfærd på portalen til internt brug, og her er baggrundskortet helt mørkerødt, som et tegn på, at det er et af de mest sete elementer.

Det understøttes af Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings (SDFE) egne tal, der viser, at der foretages i underkanten af 1,4 millioner kald fra unikke IP-adresser årligt til SDFE’s data gennem Boliga.

Anvender mange forskellige slags data

Meget naturligt er et af de mest anvendte kort hos Boliga et klassisk baggrundskort, som i første omgang bruges til at se, hvor den enkelte ejendom ligger, men de besøgende anvender faktisk også en række af SDFE’s andre data:

”I første omgang skal man selvfølgelig kunne se, hvor boligen ligger, men det er også vigtigt for vores brugere at vide, hvor langt de har til natur, skole, stationer og meget mere. Og så vil man fx også gerne se om ens måske kommende hus er i fare for at blive oversvømmet ved skybrud og lignende. Derfor bruger vi mange forskellige data, så vi kan give de boligsøgende et så præcist grundlag som muligt,” siger Laust Farver.

Frie data er en fordel

De data, som boligsider som Boliga bruger fra SDFE, er frie data. Det betyder, at virksomheden frit kan benytte data. Det er ikke en selvfølge, og sådan var det heller ikke, da Boliga blev lanceret:

”I starten betalte vi en privat leverandør til at levere kort, men omkostningerne var store, så vi skiftede ret hurtigt til frie data. Det gør, at vi i Danmark kan have et meget mere transparent boligmarked, fordi mange data vedrørende en bolig er frit tilgængelige. Der er vi lysår foran mange andre lande,” siger Laust Farver.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

...i Danmark kan [vi] have et meget mere transparent boligmarked, fordi mange data vedrørende en bolig er frit tilgængelige. Der er vi lysår foran mange andre lande.

Laust Farver, Direktør i boliga

Fakta

Boliga er en af de største forbrugere af SDFE's data.

Fem datasæt bruges hver eneste dag.

Datasæt

Antal kald i juli 2020

Forvaltningstjenesten   77.990.510
 Skærmkort klassisk  57.226.272
 Orotfoto forår  46.719.162
 DHM Bluespot ekstremregn  3.423.511
 Matrikelkort  1.388.336