Grunddata gør det nemt at samle ejendomsinformationer

Landinspektører har brug for mange forskellige informationer om ejendomme. Med grunddata bliver det nemmere at skabe et samlet overblik over en ejendoms data

Januar 2023

I Danmark findes data om ejendomme i rigt mål, og i landinspektørbranchen er ejendomsdata vigtige for at kunne udføre sit arbejde, men det kan være en krævende opgave at sortere i data, således at man får alle relevante data stillet til rådighed, men ikke skal forholde sig til irrelevante data. Med grunddata er det blevet nemmere at skille skidt fra kanel.

IT-virksomheden IT34 har eksempelvis udviklet en ejendomsdataportal, som samler de forskellige grunddata om en ejendom, hvilket hjælper brugerne med at finde de helt rigtige data:

”Vi har haft et mål om at sænke barrieren for anvendelse af grunddata. Det har været for bøvlet at finde de relevante data. Vi har forsøgt at gøre data brugbare, så man ikke bare får smidt dem i hovedet,” siger Klaes Møller, der er projektleder i IT34. 

Ejendomsdataportalen har en filterfunktion, som gør, at man kan målrette sin søgning, så man kun får lige præcis de data, som man har brug for i den konkrete sag:

”Man kan sige, at løsningen skaber værdi på to måder. Brugeren sparer tid, og så får brugeren et overblik, som måske vil være gået tabt, hvis der også bliver præsenteret en masse ligegyldige data. Det hæver kvaliteten i sagsbehandlingen,” siger Klaes Møller.

Sammenstillingen af data er vigtig

Når grunddata er vigtige for IT34’s ejendomsdataportal skyldes det, at grunddata har ens standarder og kan hentes på samme måde fra Datafordeleren i sammenhæng. Det gør det muligt at matche de ”rigtige” data med hinanden:

”Vi har gået meget op i, at data er sammenstillet, og derfor er det en forudsætning for løsningen, at man kan hente data fra Datafordeleren. I teorien kunne man godt lave det uden at kunne hente data fra Datafordeleren, men det at man kan hente fra det samme sted, og det er den samme teknologi. Det gør livet lettere, så man ikke skal udvikle forskellige workflows”, siger Klaes Møller

IT34’s ejendomsdataportal er udviklet til landinspektørbranchen, og virksomheden udvikler løbende nye features og udstillinger/præsentationer af data, så løsningen også kan bruges i andre brancher fx forsyningsselskaber, kommuner eller ejendomsmæglere.

Anvenderhistorier

Anvenderhistorierne er historier om virksomheder, myndigheder eller organisationer, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

I teorien kunne man godt lave det uden at kunne hente data fra Datafordeleren, men det at man kan hente fra det samme sted, og det er den samme teknologi. Det gør livet lettere

Klaes Møller, projektleder i IT34.