Se de nyeste satellitbilleder på SDFE Labs

08-03-2021

På SDFE Labs kan du nu se satellitbilleder over hele Danmark, der blot er få dage gamle

Satellitbilleder har en stigende betydning og anvendelse i samfundet, men ofte er de billeder, som stilles til rådighed for samfundet halve eller hele år gamle.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil gerne teste, om der er potentiale i at stille dugfriske satellitbilleder til rådighed for interesserede databrugere. Derfor udstiller vi nu en ny prototype på SDFE Labs, der viser de seneste satellitbilleder.

Satellitbillederne på SDFE Labs kommer fra Sentinel-2-satellitterne, som er en del af EU’s jordobservationsprogram Copernicus. Satellitterne passerer alle steder i Danmark mere end 50 gange årligt, så der er altså adgang til nye billeder omtrent på ugentlig basis.

Mange anvendelser af satellitbilleder

Satellitbilleder kan bruges som datainput til rigtig mange typer af opgaver.

Blandt de mange eksisterende anvendelser er Københavns Kommunes brug af satellitdata til at observere forandringer i byen – fx til at illustrere tørkens konsekvenser for grønne områder i 2018.

I Landbrugsstyrelsen anvendes satellitbilleder til at detektere landbrugsaktiviteter på alle marker i Danmark. Dermed kan kontrol udføres uden fysisk besøg.

I Miljøstyrelsen anvendes satellitdata til at bekæmpe invasive plantearter ved at kortlægge udbredelsen.   Her er det vigtigt, at planterne opdages tidligt for at dæmme op for udbredelse.

Og der er potentiale for endnu større udnyttelse af satellitdata. For eksempel som input til den grønne omstilling, hvilket var afsættet for et hackathon arrangeret af Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og SDFE i februar 2021 om muligheden for at understøtte grøn omstilling med AI-klargjorte geodata. Her blev der bl.a. pitchet ideer, der viste potentialet for at bruge satellitdata sammen med machine learning (billedgenkendelse) til at identificere skov og skovvækst i Danmark.

SDFE er også selv en storforbruger af satellitdata. Vi bruger blandt andet data i forbindelse med dataindsamlingen til Danmarks Højdemodel, og vi bruger også satellitdata til kortlægning af terrænbevægelser i Danmark.

Der kan hentes mere inspiration til anvendelser af Copernicus-satellitdata i et nyt anvenderkatalog, hvor vi beskriver en lang række usecases for satellitdata.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Det kan du prøve

I prototypen kan du sammenligne de nyeste satellitbilleder med et GeoDanmark-ortofoto (luftfoto taget fra fly). Til forskel fra satellitbilledet opdateres GeoDanmark-ortofotoet kun én gang årligt.

På satellitbilledet kan du se omgivelserne udvikle sig fra det ”gamle” GeoDanmark-ortofoto.

Du kan få et hurtigt overblik over, hvordan Danmark ser ud netop nu. Du vil kunne følge kystlinjens variation gennem året, variationen af vådområder, vegetationens og afgrødernes udvikling, større anlægsarbejder osv.

Prototypen kan anvendes frit efter egne ønsker og behov, men da det er tale om en test af prototyper, så vil de kun være tilgængelige i en begrænset periode, og SDFE forbeholder sig retten til at lave ændringer løbende.

Se de nye satellitbilleder

Hvad er SDFE Labs?

SDFE Labs tilbyder private og offentlige databrugere mulighed for at teste prototyper på helt nye geodatasæt (fx data om overfladebelægning i byer), prototyper på innovative datasammenstillinger (fx 3D bymodeller) og prototyper på anderledes distributionsløsninger (fx vector tiles).

Målet er at afdække potentialet i nye datakombinationer og formater, som endnu ikke er fuldstændige, færdigudviklede eller bredt anvendt gennem dialog med brugerne.

Anvenderne er frit stillet til at bruge prototyperne som de vil, men med det forbehold, at de ændrer sig undervejs, og at de kun er tilgængelige en begrænset tidsperiode. Igennem brugernes feedback til SDFE gives mulighed for at præge udviklingen af de offentlige geodata tilbud