Nu starter årets fotoflyvninger

02-03-2023

Igen i år går Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur på vingerne og indsamler data fra luften. De mange data kan herefter bruges til mange forskellige formål i både den offentlige og private sektor

Forår er lig med fotoflyvninger, og 2023 er ingen undtagelse. I år indsamler Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur både flyfotos, skråfotos og laserskanninger, så der bliver rig mulighed for at se de små flyvemaskiner drøne frem og tilbage på himlen i snorlige træk.

Der er flere grunde til, at foråret er den optimale årstid at indsamle luftfotos på. Foråret byder tit på godt og klart vejr, hvilket er godt, når man skal have gode klare fotos.

Samtidig er der heller ikke kommet løv på træer og buske endnu, og det gør det nemmere at se fx veje og huse på de indsamlede fotos.

Når de mange fotos og skanninger er indsamlet venter der et stort arbejde med at bearbejde og udstille data. Vi forventer, at de første skråfotos og QuickOrtofotos bliver udstillet allerede i april og QuickDHM (laserskanning) i august.

Flyfotos danner det geografiske grundlag for meget forvaltning

Flyfotos er fotos taget fra en flyvemaskine hvor kameraet peger lodret ned mod jorden. Når flyvemaskinen har sat hjulene på landingsbanen igen, bliver de indsamlede fotos kontrolleret, så deres indbyrdes geometri og farver passer sammen.

De er nemlig vigtigt, at man kan regne med, at de er af en ensartet kvalitet, når de fx skal indgå i en forvaltningsopgave. Herefter omregnes fotos, så de kan bruges som fotokort, og hvad der er i fagtermer kaldes for ortofotos.

Ortofotos kan bruges til en løse en række forvaltningsmæssige opgaver. De bliver fx brugt i byggesager, eller som baggrundskort, hvis du besøger en hjemmeside, hvor der er et kort på, fx dingeo.dk.

Flyfotos bliver også anvendt til kortlægning, hvor f.eks. vejkanter, naturtyper, bygninger, vejbrønde og lygtepæle kortlægges. Det kan den offentlige forvaltning få gavn af, og gennem GeoDanmark-samarbejdet stiller vi de data til rådighed.

Vi indsamler flyfotos over hele Danmark hvert år.

ortofotos

Danmarks højder bliver fundet med laser

Laserskanninger bruger vi til at kortlægge højdeforskelle i Danmark. Helt simpelt fortalt, så sender flyet et lasersignal ned mod jorden. Når signalet rammer jorden reflekteres det og sendes tilbage til flyet. Jo hurtigere signalet kommer tilbage, jo højere er punktet, som signalet ramlet på jorden.

På den måde kan man ud fra mange punkter lave en præcis kortlægning af højdeforskellene i Danmark. Danmark har en af de bedste højdemodeller i verden.

Der bliver hvert år skannet omkring en femtedel af Danmark, og i år er det Fyn, Djursland, Sydøstjylland og Lolland-Falster, som bliver indsamlet.

DHM skyggekort

Skråfotos anvendes vidt og bredt

Skråfotos er flyfotos, hvor et kamera tager et billede skråt fra oven fra alle fire verdenshjørner i en skråvinkel på jordoverfladen.

Med skråfotos kan man se mange andre detaljer end dem, man kan se på et ortofoto, fordi man kan se objekter i landskaber f.eks. husfacader skråt fra siden i stedet for lige ovenfra.

Vores produktion af skråfotos sker primært på baggrund af et ønske Skatteforvaltningen, som bruger skråfotos i sit arbejde, men skråfotos har langt bredere anvendelse.

Skråfotos har blandt andet vist sig at være meget populære hos virksomheder, som på den ene eller anden måde arbejder på bygninger. Fx har vinduespudsere og stilladsfirmaer stor glæde af skråfotos, når de skal give et tilbud på opgaver.

Det er i år fjerde gang, at vi indsamler landsdækkende skråfotos.

fredensborg skråfoto

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent