Nu er det blevet enklere at få overblik over nedgravede ledninger

03-07-2023

Ledningsejerregistret er nu fuldt digitalt. Den 1. juli var skæringsdatoen for ledningsejere til at få digitaliseret ledningsoplysninger. Fremover bliver ledningsoplysninger udvekslet digitalt på ganske kort tid

Ledninger

I mere end tre år har landets ledningsejere været i gang med at digitalisere deres ledningsoplysninger, og den 1. juli rundede vi så skæringsdatoen for, hvornår ledningsejerne skulle være klar til at begynde med at udveksle deres digitaliserede ledningsoplysninger via Ledningsejerregistret (LER).

”Digitaliseringen af ledningsejerregistret har været et kæmpe projekt. Heldigvis har vi haft et rigtig godt samarbejde med alle interessenter omkring LER, hvilket betyder, at vi nu får et stærkt digitalt ledningsejerregister, der blandt andet vil nedbringe antallet af graveskader,” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Morten Hvidberg.

Det fuldt digitale LER baner vejen for smidigere og hurtigere arbejdsgange for udveksling af ledningsoplysninger. Det vil lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Den digitale udveksling af ledningsoplysninger betyder, at graveaktører fremover kan få udleveret ledningsoplysninger på mindre end 2 timer mod tidligere op til 5 hverdage.

Ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år, hvor der vil blive gravet som aldrig før med udrulning af fjernvarme og fibernet, samt udbygning af elnettet til at understøtte den grønne omstilling.

Ledningsejere, som ikke har digitaliseret vil blive kontaktet

De store ledningsejere har taget LER i brug, men der er stadig en gruppe mindre ledningsejere, som ikke er klar til at udveksle deres ledningsoplysninger digitalt.

SDFI står for arbejdet med at modernisere Ledningsejerregistret, mens det er den enkelte ledningsejer, som har ansvaret for at digitalisere sine ledningsoplysninger, så de kan udveksles digitalt via det nye LER.

SDFI vil tage kontakt til de ledningsejere, som endnu ikke er klar.

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Hvad er Ledningsejerregistret

Ledningsejerregistret indeholder oplysninger om de aktører, som har kabler, rør og ledninger liggende i jorden eller på havbunden i Danmark.

Når graveaktører som fx entreprenører skal grave i jorden, kan de lave en forespørgsel i Ledningsejerregistret og på den måde få sendt informationer om, hvilke kabler, rør og ledninger, der ligger det pågældende sted, fra relevante ledningsejere.

Der er cirka 750.000 km. nedgravede rør og ledninger i Danmark, fordelt på ca. 4000 ledningsejere.