Nyt forsyningsdigitaliseringsprogram skal bidrage til en grøn, digital og integreret forsyningssektor

06-05-2022

Data skal understøtte forsyningssektorens bidrag til den grønne omstilling, øge forbrugernes mulighed for at tage grønnere valg og sikre innovation i form af nye, grønne løsninger

vindmøller

Danmarks grønne omstilling nås hurtigere gennem samarbejde om data og digitalisering i forsyningssektoren. Regeringens digitaliseringsstrategi indeholder derfor et forslag om etablering af et Forsyningsdigitaliseringsprogram, som bl.a. skal skabe forudsætningerne for et økosystem baseret på forsyningsdata. Forsyningsdigitaliseringsprogrammet skal muliggøre udveksling og anvendelse af flere forsyningsdata, som er afgørende for at tage de næste skridt på vejen mod et mere sammenhængende og klimaneutralt energisystem i Danmark.

Forsyningsdigitaliseringsprogrammet lanceres efter sommerferien og Energistyrelsen får en central rolle i at etablere og drive programmet i samarbejde med Klima-. Energi- og Forsyningsministeriet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering:

”Der er et stort potentiale i at skabe et mere sammenhængende datafundament for forsyningssektoren. Vi har mange erfaringer med deling af data, fælles standarder og fællesoffentlig infrastruktur, som vi glæder os til at bringe i spil i samarbejde med forsyningssektoren,” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Søren Beltofte.

Datafundamentet skal være på plads

En grøn og digitalt integreret forsyningssektor bygger på et fundament af data. For det første er der brug for, at data bliver indsamlet struktureret og systematisk på tværs af forsyningssektoren. Dertil kommer, at der er behov for, at data bliver gjort tilgængelig for en række forskellige aktører og ikke mindst, at data kan kobles og kombineres, så den kan bruges på tværs af forsyningssektoren og til at udvikle nye integrerede digitale løsninger. Det skal naturligvis foregå på en etisk og sikker måde og i respekt for GDPR-regler. 

Programarbejdet vil tage udgangspunkt i principperne for den fællesoffentlige dataarkitektur med bl.a. understøttelse af tværgående processer, deling og genbrug af data, fælles standarder mv.

Yderligere indhold vil blive præsenteret i forbindelse med lanceringen af Forsyningsdigitaliseringsprogrammet efter sommerferien.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent