Det skal være lettere at finde en ledig ladestander

09-05-2022

Regeringen ønsker at tilgængeliggøre data fra den offentlige drivmiddelinfrastruktur og ladestandere. Et bedre overblik over ladestandere skal understøtte den grønne omstilling på vejene og gøre det lettere at være elbilsejer

ladestander

I forbindelse med Danmarks digitaliseringsstrategi foreslår regeringen, at data om og fra den offentlige drivmiddelinfrastruktur og ladestandere tilgængeliggøres, via en it-løsning, der skal modtage, udstille og distribuere data.

Initiativet er en del af Danmarks digitaliseringsstrategi, som blev lanceret d. 5. maj, og som skal forhandles bl.a. med Folketingets partier.

Omstilling af transportsektoren hen imod nulemissionskøretøjer er helt central for at indfri regeringens målsætning om 70 pct. reduktion af CO2-udledningen i 2030. Bedre data om offentligt tilgængelige ladestandere skal bidrage til at indfri målet:

”Når forbrugerne skal købe en elbil, er det vigtigt, at de kan have tillid til, at der er ladestandere til rådighed i hele landet. En vigtig del af den grønne omstilling og udbredelsen af klimavenlige køretøjer er, at det er muligt at komme hurtigt fra A til B, også på de længere ture. Med let tilgængelige og opdaterede data om ladestandere får forbrugerne et bedre overblik over ladenettet i Danmark. Ligeledes vil data fra og om ladestanderne også være et vigtigt værktøj for Færdselsstyrelsen og andre myndigheder, da disse data bl.a. kan fortælle os, hvor ladenettet skal udbygges for at fremme den grønne omstilling i transportsektoren yderligere,” siger direktør i Færdselsstyrelsen Stefan Søsted.

Helt konkret skal der etableres en it-løsning, der kan modtage, udstille og distribuere data fra offentligt tilgængelig lade- og optankningsinfrastruktur. Data skal indsamles fra ejere af den offentligt tilgængelige drivmiddelinfrastruktur med hjemmel i den nye lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport. Færdselsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) har sammen ansvaret for indsatsen, der også skal indeholde bidrag fra bl.a. Energistyrelsen, Energinet og relevante brancheorganisationer.   

Data skal være tilgængelige, ajourførte og af høj kvalitet

Data om drivmiddelinfrastrukturen og ladestandere vil blive udstillet af Færdselsstyrelsen, mens det er SDFE, der med sine kompetencer og erfaring med opbygning af datainfrastruktur skal bygge it-løsningen:

”Som med så mange andre opgaver i forbindelse med den grønne omstilling, så er det alfa og omega med et godt datagrundlag. Med indsatsen her får vi sikret en standardisering af data og en høj datakvalitet, som vil gøre det nemmere at udveksle og anvende data på tværs af myndigheder og andre anvendere og gøre det lettere at være elbilejer,” siger direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Kristian Møller.

SDFE har tidligere dokumenteret behovet for data om og fra ladestandere i en analyse udarbejdet i samarbejde med KL. Analysen viste, at der, ud over adgang til data, også er behov for data, som er let tilgængelige, standardiserede og ajourførte, og som kan hentes som hele datasæt. Det er ambitionen, at it-løsningen skal understøtte netop disse ønsker og behov.

Frie statiske og dynamiske data

De data, som vil blive tilgængeliggjort, vil være både statiske og dynamiske data fra den offentligt tilgængelige lade- og drivmiddelinfrastruktur. Statiske data vil eksempelvis omfatte geografisk placering, type af ladestandere, effekt, antal udtag mm., mens de dynamiske data eksempelvis vil omfatte prisinformation, driftsstatus og tilgængelighed i realtid.  

Data vil blive stillet frit til rådighed og de statiske og dynamiske forbrugerrelevante data vil blive udstillet af Færdselsstyrelsen via en kortfunktion. Samlede datasæt distribueres via SDFE’s distributionsplatform Dataforsyningen med henblik på, at bl.a. kommuner og regioner kan downloade relevante datasæt til brug for planlægningen af den offentligt tilgængelige ladeinfrastruktur såvel som, at private virksomheder kan anvende data til at udvikle nye apps m.v. målrettet forbrugerne.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent