Netcompany skal levere drift og modernisering af Datafordeleren

02-06-2022

Datafordeleren har været i udbud, og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har nu indgået kontrakt med Netcompany, som skal stå for drift og modernisering af Datafordeleren i de kommende år

datafordeler

I november 2021 udsendte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) et omfattende udbudsmateriale, som skal sikre stabil drift og modernisering af Datafordeleren.

Tre tilbudsgivere blev prækvalificeret i januar, og alle tre tilbudsgivere afleverede et indledende tilbud i midten af marts måned.

Valget af Netcompany som leverandør er sket efter en grundig evaluering af de indkomne tilbud op imod på forhånd kendte tildelingskriterier. Evalueringen har vist, at Netcompany stod bag tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Netcompanys indledende tilbud var af meget høj kvalitet til en konkurrencedygtig pris og uden fejl og mangler, og derfor har SDFE valgt at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud og i forlængelse heraf aflyse de planlagte forhandlinger.

”Det er en vigtig milepæl for SDFE at være kommet i mål med at finde en ny leverandør til Datafordeleren. Vi har fået en leverandør, som kender Datafordeleren rigtig godt, både fra registersiden og fra anvendersiden. Det, tror vi, vil blive en stor fordel for den forestående modernisering,” udtaler Morten Hvidberg, vicedirektør i SDFE.

Store flyttedag

Som den første store opgave skal Netcompany flytte den eksisterende Datafordeler fra den nuværende leverandør, KMD, over til Netcompany.

Transitionen vil ske med stort fokus på at sikre kontinuerlig og stabil drift og med så få ændringer som muligt for brugerne.

Transitionen skal planlægges i detaljer, men forventes gennemført i foråret 2023.

Modernisering

Når transitionen er gennemført, starter moderniseringen af Datafordeleren, hvor der vil være fokus på både forbedret it-arkitektur, stabil og skalerbar drift, nemmere vedligeholdelse og kortere time-to-market, forbedret udstilling af data og højere fleksibilitet for anvenderne med mere.

Moderniseringen sker agilt og inden for rammerne af udbudsmaterialets 17 moderniseringsbehov samt med udgangspunkt i Netcompanys Produkt Vision fra det indledende tilbud, som er en del af den nye kontrakt.

Moderniseringen forventes at løbe over cirka to år, og forbedringerne forventes løbende sat i drift til fordel for brugerne. Også efter de to år vil Datafordeleren løbende blive vedligeholdt og moderniseret.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev og informationsmøde

Datafordeleren er helt central for en lang række offentlige myndigheder og private virksomheder, og SDFE vil snarligt invitere til et informationsmøde, hvor alle kan høre mere om den forestående transition og den kommende modernisering.

Der er oprettet et nyhedsbrev, hvor man kan tilmelde sig og få nyt om transition og modernisering direkte i sin indbakke.

Tilmeld nyhedsbrev

Følg også med på www.datafordeler.dk.

Om datafordeleren

Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til sammenhængende Grunddata fra offentlige registre til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere.

Datafordeleren har på nuværende tidspunkt langt over femhundrede forskellige tjenester, som bliver udstillet i form af webservices, filudtræk og hændelser på vegne af over tyve forskellige registre hos forskellige myndigheder.

Tjenesterne har et utal af anvendelsesmuligheder, og Datafordeleren er som fællesoffentlig it-infrastruktur en stor og væsentlig distributionsplatform.

Datafordeleren besvarede i marts 2022 over 1,3 mia. kald.