God overgang til nye distributionsplatforme

08-02-2022

Ved årsskiftet lukkede Kortforsyningen efter 20 års tjeneste. Alt tyder på, at brugerne er kommet godt over på de nye platforme

Med over 10 mia. dataforespørgsler om året har Kortforsyningen igennem 20 år været hovedleverandør af geografiske data til det danske samfund. Men 20 år er lang tid for et IT-system, og derfor valgte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) at sende Kortforsyningen på pension med udgangen af 2021.

Derfor har alle brugerne skullet omstille sig til at hente data fra enten Datafordeleren eller Dataforsyningen. Og den øvelse er gået godt. SDFE’s support har ikke fået mange henvendelser, og det er også tydeligt at se på forespørgslerne fra de andre distributionskanaler, at brugerne har flyttet sig

Fra januar 2021 til december 2021 faldt fx antal forespørgsler på Ortofototjenesten 93 pct. Der var derfor kun 256 brugere ud af de oprindelige knap 2.000 unikke brugere, der i starten af januar 2022, blev kontaktet direkte med information og vejledning til at komme godt over på og i gang på de nye distributionsplatforme.

  graf over trafik på distributionsplatforme

En af de allerflittigste brugere af data er boligportalen Boliga, som I mange år har ligget i top 10 blandt anvenderne. Allerede i starten af 2021 skiftede Boliga til at anvende Skærmkortet fra Datafordeleren, og overgangen er gået godt:

"Boligas skifte fra Kortforsyningen til Datafordeleren er gået forholdsvis let, ikke mindst på grund af rigtig god sparring med teamet fra SDFE. Der var lidt udfordringer med stabiliteten i starten, men det er udbedret, og det kører som smurt nu," siger direktør i Boliga Laust Farver.

Bedre sammenhæng i data og mere fleksibilitet

Kravene til distributionen af data stiger hele tiden, og det er med fremtidens krav for øje, at SDFE har omlagt datadistributionen.

Med Datafordeleren sikrer man en stabil, sikker leverance af de vigtige grunddata, som samtidig er samlet ét sted med fælles standarder. Det gør det nemmere for de offentlige og private brugere, der ofte skal kombinere forskellige datasæt.

Samtidig har SDFE også ønsket at skabe en mere fleksibel distributionsplatform, hvor man dels kan udstille specielle skræddersyede data og udvikle nye datatyper, dels have særligt fokus på geodata. Det er muligt på Dataforsyningen, hvor også de af SDFE’s data, som ikke er Grunddata er samlet.  

Brugerne har brugt 2021 på at komme godt i gang på Datafordeleren og Dataforsyningen.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent