Frisætning af data skal sætte fart på energieffektivisering i bygninger

01-04-2022

En række offentlige myndigheder og selskaber starter i dag et forsøg med frisætning af data for el- og fjernvarmeforsyningen af bygninger i Aarhus Kommune. Målet er et bedre datagrundlag til at energieffektivisere bygninger

Aarhusianske hustage

Energistyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Aarhus Kommune, varmeforsyningsselskabet Kredsløb i Aarhus og Energinet åbner i dag hjemmesiden Bygningshub.dk, som skal hjælpe med at give bygningsejere, bygningsadministratorer og serviceleverandører et bedre datagrundlag til at energieffektivisere deres bygninger og samtidig sikre en mere effektiv og energiøkonomisk drift.

På Bygningshub.dk kan brugerne hente udvalgte data om el- og fjernvarmeforbrug i store bygninger med flere brugere og kombinere det med data fra BBR, lokale vejrstationer om vejrforhold og om energimærkninger. Data om el- og varmeforbrug og vejrforhold er på timebasis og opdateres ugentligt.

De anvendte data om el- og fjernvarmeforbrug leveres af henholdsvis Energinet og Kredsløb, og dataene er anonymiseret ved at aggregere data fra alle forbrugere i bygningen, så kravene til beskyttelse af personoplysninger i EU’s persondataforordning (GDPR) er opfyldt.

Kæmpe potentiale i frisættelse af data for den grønne omstilling

Energistyrelsen har det overordnede ansvar for etablering, drift, vedligehold og evaluering af Testfaciliteten af Bygningshubben i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

”Vi er overbeviste om, at indsatsen for at energieffektivisere bygninger kan gøres bedre og smartere, hvis vi stiller de nødvendige data til rådighed for bygningsejere og markedets aktører. Det vil give dem langt bedre mulighed for at indfri det store potentiale, vi ved der er for at reducere energiforbruget i bygningerne. Jeg er derfor meget glad for, at vi i dag går i luften med bygningshub.dk, der skal teste metoder til frisættelse af data, og jeg er meget spændt på at se, hvordan det vil blive modtaget og brugt”, siger vicedirektør Stine Leth Rasmussen, Energistyrelsen.

Forsøget med frisættelsen af data udgør en del af indsatsen for brug af data og digitalisering i den grønne omstilling.

”Grøn omstilling handler i høj grad om data og det er bygningshub.dk et godt eksempel på. Sammen med projektets parter kan vi nu demonstrere en løsning, der stiller centrale data til at understøtte energieffektivisering til rådighed. Projektet giver os mange vigtige erfaringer, bl.a. med anonymisering af forbrugsdata, som også kan bruges på andre områder”, siger vicedirektør Søren Beltofte, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Energinet og Kredsløb stiller adgang til deres data fra hhv. el- og fjernvarmemålere i bygninger i Aarhus Kommune til rådighed for projektet.

”Det er oplagt, at vi med udgangspunkt i data fra DataHub bidrager til energieffektiviseringen i Danmark. Med disse data kan bygningsejere få indsigt i energiforbruget helt ned på timebasis, og på den måde finde områder med mulighed for forbedring og optimering af energiforbruget. Jeg tror på, at dér, hvor den grønne omstilling bliver koblet med data og digitalisering, er der, hvor vi for alvor kan flytte os på den grønne dagsorden,” siger direktør i Energinet DataHub, Martin Lervad Lundø.

”I Kredsløb oplever vi en stor interesse hos fjernvarmekunderne for at bidrage til den grønne dagsorden, og vi har sammen med Aarhus Kommune et godt samarbejde med store private bygningsejere, hvor vi sætter fokus på energibesparelser gennem videndeling. Bygningshubben er et spændende initiativ, som ligger i naturlig forlængelse af det eksisterende fokus, og som kan bidrage med vigtige erfaringer om samlet udstilling af data fra forskellige datakilder”, siger administrerende direktør i Kredsløb, Bjarne Munk Jensen.

Som led i Testfaciliteten er der etableret et Anvenderforum af bygningsejere, administratorer, forskningsenheder og virksomheder. Anvenderforummet skal teste Bygningshub.dk og opsamle erfaringer med brugen af data. Ved afslutningen af forsøget vil der være en samlet evaluering af gevinsten ved at stille data til rådighed.

Kontakt

Morten Høg
O: Energistyrelsen
René Thunø
Presse- og kommunikationsansvarlig
O: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Fakta

Forligskredsen bag Klimaaftalen for energi og industri mv. fra 2020 besluttede, at etablere en Testfacilitet af en Bygningshub. Bygningshub.dk er udviklet inden for rammerne af et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Kredsløb, Energinet, Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Testfaciliteten åbner 1. april 2022, og afsluttes med en evaluering ved udgangen af 2022. Hjemmesiden Bygningshub.dk vil dog være åben for udtræk af data til udgangen af 2023.