Datafordeleren skal fremtidssikres

19-11-2021

Den Fællesoffentlige Datafordeler skal moderniseres. Derfor offentliggør Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering nu udbudsmaterialet til udbud af kontrakten vedrørende drift og modernisering af Datafordeleren i de kommende år

Datafordeler

Adgangen til grunddata har stor betydning for opgaveløsningen i den offentlige sektor og forretningen i mange private virksomheder.

Derfor er det afgørende, at der findes en fællesoffentlig datadistributionsplatform, som kan levere data i høj kvalitet og med stor sikkerhed både nu og i fremtiden.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering sender nu opgaven med at drifte og modernisere Datafordeleren i udbud, således at vi også fremover kan forsyne Danmark med Grunddata.

Grunddata er blandt andet CPR, CVR, BBR, Danmarks Adresser, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) og Matriklen.

SDFE afholder orienteringsmøde om prækvalifikation tirsdag den 23. november kl. 12.30-13.30 på Rentemestervej 8, 2400 København NV. Det er også muligt at deltage elektronisk. Tilmelding skal ske via udbudssystemet.

Fristen for ansøgning til prækvalifikation er tirsdag den 14. december klokken 12.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent