Fremover skal du hente din data på en ny måde

11-05-2021

Med udgangen af 2021 lukker Kortforsyningen. Som anvender skal du derfor nu finde ud af, om du fremover skal hente data fra Datafordeleren eller Dataforsyningen, eller begge

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er i fuld gang med at omlægge datadistributionen. Det betyder, at distribution af data fra Kortforsyningen udfases, og data er i stedet tilgængelig på henholdsvis Datafordeleren og Dataforsyningen.

Mange brugere af Kortforsyningen kan fortsætte uændret på Dataforsyningen. Men bruger du grunddata, skal du tage stilling til, hvor du fremover skal hente dine data.

Hvad skal jeg vælge? 

Datafordeleren distribuerer grunddata. Det inkluderer også geografiske grunddata. Datafordeleren er bygget til at håndtere store, faste datatræk, og der er stort fokus på at opretholde en stabil drift. Så hvis du har brug for grunddata som fx skærmkortet, CPR-data eller CVR-data, så skal du vælge Datafordeleren.

Du skal også vælge Datafordeleren, hvis du varetager et samfundskritisk system, som er afhængig af kontinuerlige dataleverancer.

Dataforsyningen leverer geodata, og du kan også få adgang til geografiske grunddata gennem Dataforsyningen. Så hvis du har behov for et bredt udvalg af geodata eller kun har behov for periodiske datatræk, så kan du vælge Dataforsyningen.

Hvornår udfases grunddata på Kortforsyningen?

Vi begynder udfasningen af geografiske grunddata på Kortforsyningen d. 1. juni 2021. Det betyder, at du efter denne dato ikke længere kan være sikker på, at de datasæt som du henter på Kortforsyningen er opdaterede.

Efter den 31. december 2021 vil geografiske grunddata ikke længere være tilgængelige på Kortforsyningen.

Samlede grunddata på Datafordeleren gør det nemmere

Omlægningen af datadistributionen sker, fordi alle grunddata nu er samlet på Datafordeleren. Det gør det nemmere for både den offentlige forvaltning og private virksomheder at hente og kombinere de forskellige grunddatasæt.

Mange anvendere er allerede begyndt at bruge Datafordeleren. Fx bruger hjemmesiden Coronasmitte.dk skærmkortet fra Datafordeleren, som hjælper brugerne til at finde et testcenter.

Med samlingen af grunddata på Datafordeleren har SDFE ønsket at skabe en digital platform, som giver en nem og intuitiv adgang til geografiske data.

På Dataforsyningen vil det for brugerne være muligt at få adgang til alle geografiske data, uanset om der er tale om grunddata eller ikke-grunddata. Det vil således blive muligt også via Dataforsyningen at få adgang til geografiske grunddata fra Datafordeleren.

Har du som bruger et stort træk på grunddata og brug for udvidet support og garanteret oppetid, anbefales det dog at bruge data direkte fra Datafordeleren.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Få mere information