Geografiske grunddata distribueres fremover via Datafordeleren

07-01-2021

Fremover bliver geografiske grunddata distribueret via Datafordeleren. Det betyder, at geografiske grunddata fremover enten skal hentes direkte på Da-tafordeleren – eller indirekte via den nye digitale platform Dataforsyningen

Hvis du som offentlig myndighed eller privat virksomhed skal bruge geografiske grunddata, så skal du fremover hente dem via den fællesoffentlige datadistributionsplatform Datafordeleren.

Det kan enten ske direkte på Datafordeler.dk, hvilket fx er relevant for store anvendere med behov for høj driftsstabilitet og 24/7-support. Eller det kan ske indirekte via Dataforsyningen, som er en ny samlet indgang til alle geografiske data (både grunddata og ikke-grunddata). 

Alle grunddata, inklusive geografiske grunddata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), er nu samlet på Datafordeleren, og derfor udfases grunddata på Kortforsyningen fra 1. juni 2021, hvor en række data ikke længere vil blive opdateret. Distribution af grunddata på Kortforsyningen ophører helt ved udgangen af 2021.

Det er derfor en god idé allerede nu at begynde arbejdet med at omstille sine datatræk.

Samlede grunddata på Datafordeleren gør det nemmere

Med alle grunddata samlet på Datafordeleren, så bliver det nemmere for både den offentlige forvaltning og private virksomheder at hente og kombinere de forskellige grunddatasæt.

På Datafordeleren findes således både geografiske grunddatasæt som fx Skærmkortet, Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling og Danske Stednavne, men også øvrige grunddatasæt som CPR, CVR og BBR.

Data på Datafordeleren er bygget op i en ensartet arkitektur, og de skal overholde de samme standarder, og det er derfor nemmere at kombinere de forskellige datasæt til konkrete formål.

Samtidig er der på Datafordeleren høj driftssikkerhed, og der er adgang til support døgnet rundt. Datafordeleren giver også mulighed for fx at abonnere på hændelser.

Dataforsyningen skal være brugernes indgang til geografiske data

SDFE ønsker med Dataforsyningen at skabe en ny digital platform, som giver en nem og intuitiv adgang til geografiske data.

På Dataforsyningen vil det for brugerne være muligt at få adgang til alle geografiske data, uanset om der er tale om grunddata eller ikke-grunddata. Det vil således blive muligt også via Dataforsyningen at få adgang til geografiske grunddata fra Datafordeleren (Webservices åbner i februar 2021).

Har du som bruger et stort træk på grunddata og brug for udvidet support og garanteret oppetid, anbefales det dog at bruge data direkte fra Datafordeleren.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Dialog med anvenderne af grunddata

SDFE har samlet relevant information på denne hjemmeside.

Derudover afholdes i løbet af januar og februar 2021 en række webinarer, hvor der vil være mulighed for at få nærmere oplysninger og gå i dialog med SDFE’s registeransvarlige om transitionen til Datafordeleren og Dataforsyningen. Information om webinarer udsendes i januar 2021.

Endvidere vil SDFE lave målrettet kommunikation til de ca. 100 største anvendere, typisk statslige institutioner, kommuner og regioner samt it-/geo-virksom­heder, som tegner sig for op mod 95 pct. af den eksisterende grunddataanvendelse fra Kortforsyningen.