Ny portal giver adgang til data og viden om vand – nu og i fremtiden

03-02-2021

En samlet adgang til data om vand på og under jordens overflade og i vandløb skal støtte centrale aktører på vandområdet

I dag lancerer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) HIPdata.dk. Det er en portal, som giver samlet adgang til en række frie offentlige data om vand på og under jordens overflade og i vandløb.

HIP står for Hydrologisk Informations- og Prognosesystem – og er skabt i samarbejde mellem stat, kommune og regioner under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ om Terræn, Klima og Vand.

HIPdata.dk skal være en støtte for forsyningsselskaber, kommuner, rådgivende ingeniørfirmaer, landsinspektører og mange andre, der arbejder med at håndtere de øgede vandmasser, som skyldes ændrede klimaforhold:

”Vi har flere gange i løbet af de seneste år set, at der rundt omkring i Danmark har været oversvømmelser med højtstående grundvand. De problemer vil vi se mere til i fremtiden. Med HIPdata.dk har vi skabt let adgang til et stort datagrundlag fra forskellige myndigheder. Hermed får de, der arbejder professionelt med håndtering af vandet bedre redskaber til at vurdere, hvor og hvordan der skal sættes ind,” siger Stine Leth Rasmussen, vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Data og viden om vanddata: historiske data, realtidsdata og fremskrivninger

På HIPdata.dk kan man finde en lang række data og modelberegninger af relevans for håndtering af vand, blandt andet om vandløbenes geografi (skikkelser), vandføring, havvandsstand og det terrænnære grundvand.  

Der gives på HIPdata.dk adgang til nyudviklede landsdækkende, detaljerede modelberegninger af det terrænnære grundvand i et såkaldt 100 meter grid. Med maskinlæring er der endda udviklet visninger helt ned i 10 meter grid for de historiske beregninger.

Modelberegningerne findes for historisk tid, så man kan følge udviklingen tilbage i tiden, og mindst lige så vigtigt er der også lavet fremskrivninger til år 2100. Beregningerne er udført af GEUS og giver indikationer af, hvor man i fremtiden kan få udfordringer med højtstående grundvand.

På HIPdata.dk udstilles de fulde datasæt for terrænnære hydrologiske forhold, inkl. realtidsdata, daglige modelberegninger, modelusikkerheder, statistiske beregninger og ekstremværdianalyser. Der vil løbende ske tilpasninger og rettelser på HIPdata.dk på baggrund af input fra brugerne.

En række af de data, som er tilgængeliggjort med det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem, vil i fremtiden også kunne tilgås via Danmarks Miljøportals KAMP (Klimatilpasning- og Arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere), som primært er målrettet de kommunale brugere, der arbejder med klimatilpasning og har behov for at kombinere HIP-data med klima-, natur- eller plandata.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Hvis du vil vide mere om HIPdata.dk og det fællesoffentlige samarbejde om terræn-, klima- og vanddata

Den 11. februar 2021 afholdes et webinar om alle de projekter, der er udviklet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategis initiativ om Terræn, Klima og Vand, herunder HIPdata.dk og KAMP.

Program og tilmelding på sdfe.dk/TKV