Ny vejledning skal gøre det nemmere at anvende geografi i lovgivningen

15-05-2020

I dag sendes ’Vejledning om geografi i lovgivningen’ i offentlig høring.

Rigtig mange love og bekendtgørelser regulerer noget, som sker et sted – hvad man må gøre i hvilken natur, hvor man må bygge, hvor man må færdes, hvor man kan få tilskud til aktiviteter eller hvor man skal betale afgifter etc. Det anslås, at der findes geografiske referencer i op mod 80 pct. af dansk lovgivning.

Der er dog mangel på systematik i måden, som geografien beskrives og anvendes i lovteksterne.

Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Digitaliseringsstyrelsen samarbejdet om at lave en vejledning, der skal hjælpe myndigheder med at opnå en højere grad af systematik i de geodata, der indgår i lovgivningen.

Vejledningen sendes i høring i dag. Høringen vil løbe frem til 12. juni 2020.

Målet er at gøre reglerne i lovgivningen mere præcise og transparente og øge muligheden for, at data fra forskellig regulering kan anvendes og genbruges til administration på tværs af de offentlige myndigheders forvaltningssystemer.

Det vil forbedre retssikkerheden for borgere og virksomheder og samtidig medvirke til en mere effektiv offentlig forvaltning. 

Vejledningen indeholder anbefalinger til stedbestemmelse med forskellige metoder, inspiration til genbrug af offentlige geodata, kortværk og registre samt konkrete eksempler på anvendelse af stedbestemmelse i lovgivningen.

Endelig indeholder vejledningen en gennemgang af relevante standarder og best prac­tices, som det anbefales myndigheder at anvende ved indsamling, behandling og distribution af geodata, der skal indgå i digitale løsninger til brug for offentlig forvaltning.