Har du lyst til at arbejde med geodata og kunstig intelligens for at styrke grøn omstilling og skabe værdi for danske virksomheder og myndigheder?

14-12-2020

Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Digitaliseringsstyrelsen til et virtuelt hackaton, som skal vise geodatas potentiale i forhold til udvikling af løsninger, som bruger bl.a. kunstig intelligens

Data og kunstig intelligens vurderes fra flere sider at kunne bidrage til vækst og styrke den grønne omstilling af Danmark. Med henblik på at vurdere mulighederne for anvendelse af kunstig intelligens med geodata afholdes derfor et hackaton med fokus på at udvikle løsninger, der benytter data fra et eller flere af disse datasæt:

  • Ortofoto/Satellitfoto: Geometrisk oprettede billeder af hele Danmarks landskab set fra oven.
  • Danmarks Højdemodel: Digital terrænmodel, overflademodel og 3D punktsky af hele Danmark.
  • GeoDanmark data: Topografiske kortobjekter.
  • Skråfoto: Billeder af hele Danmark set skråt fra oven, optaget fra fly.
  • Extra bytes: Nyere LIDAR-data bestående af amplitude og pulse width. Disse data har ikke tidligere været udstillet på denne måde.

Alle de anvendte data er en del af SDFEs arbejde med ansvarlig udstilling af data.

Deltagerne i hackatonet skal på baggrund af datasættene udvikle en ny ide, koncept, prototype eller lignende, som kan skabe værdi og samtidig gerne understøtte en målsætning om grøn omstilling.

Det planlagte hackaton afvikles over en periode på to uger i starten af 2021. Hackatonet indledes med et virtuelt opstartsevent mandag den 25. januar 2021. Her vil Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering fortælle om data og Miljøstyrelsen, Kystdirektoratet, Landbrugsstyrelsen, KMD samt Københavns Kommune vil hver især vil fortælle om hvordan de ser geodata anvendt til at løse fremtidige udfordringer. Efterfølgende vil deltagerne have mulighed for at arbejde med data på egen hånd. Der vil fredag den 29.januar 2021 være mulighed for 30 minutters virtuel 1:1 sparring med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vedrørende data.

Hackatonet afsluttes med et virtuelt afslutningsevent 5. februar 2021. Her vil deltagerne præsentere resultatet af deres arbejde for en jury bestående af repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Digitaliseringsstyrelsen, KL samt Dansk Industri. Juryen vil foretage en samlet vurdering af de enkelte bidrag og inddrage relevante forhold for at udpege en vinder.

Hackatonet vil af hensyn til covid-19 foregå online med anvendelse af digitale hjælpemidler.

Vinderen vil få mulighed for at præsentere deres bidrag sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på et eller flere relevante arrangementer.

Alle deltagere får mulighed for, at få deres virksomheds case præsenteret på de arrangerende myndigheders hjemmesider og udvalgte cases vil blive præsenteret i fremtidigt kommunikationsmateriale om innovation med offentlige data og kunstig intelligens.

Tilmelding sker ved henvendelse til Martin Zagler fra Erhvervsstyrelsen. Interesserede virksomheder vil herefter modtage separat invitation med yderligere detaljer. Da anvendelsesmulighederne for data er mangfoldige ønskes en bred deltagerkreds af virksomheder.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Tilmelding

Tilmelding sker ved henvendelse til Martin Zagler fra Erhvervsstyrelsen. Interesserede virksomheder vil herefter modtage separat invitation med yderligere detaljer. Da anvendelsesmulighederne for data er mangfoldige ønskes en bred deltagerkreds af virksomheder.

Frist for tilmelding er 18. januar 2021

Kontakt

Martin Zagler

Erhvervsstyrelsen

MarZag@erst.dk