Store samfundsomstillinger kræver solide, lettilgængelige data

19-08-2020

Den fortsatte udvikling af det danske samfund og de kommende års markante grønne omstilling forudsætter et fundament af solide data

forside sdfe strategi

Som et af verdens mest digitaliserede lande spiller data allerede en stor rolle i opgaveløsningen i den offentlige sektor. I de kommende år vil der blive behov for yderligere data, når vi blandt andet skal gennem en omfattende grøn omstilling, som kræver aktivering af nye datadrevne teknologier i transport, i energiproduktion og -forbrug, industri og landbrug.

Derfor er det vigtigt, at vi vedligeholder og udbygger det helt afgørende råstof til en smart, grøn og digital udvikling i form af frie offentlige data i høj kvalitet, som er lette at få fat på, og som kan kombineres på kryds og tværs. At tilvejebringe det råstof adresseres i den nye strategi ’Et sammenhængende grundlag for et digitalt Danmark’, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) lancerer i dag:

”De sidste 10 år har vi taget kvantespring i Danmark i forhold til at konsolidere kvaliteten, tilgængeligheden og sammenhængen i offentlige data. Det har vi i SDFE spillet en stor rolle i, og den rolle tror jeg ikke bliver mindre i fremtiden, hvor vi vil have fokus på datakvalitet, datatilgængelighed, sammenhæng i data og på at skabe nye samarbejder om data, så vi kan få endnu mere værdi ud af offentlige data,” siger direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Kristian Møller.

Nem adgang til kombinerbare data

Smarte digitale offentlige løsninger hviler på, at der er ”orden i datapenalhuset” – at datakvaliteten er i orden, og at data kan kombineres og tilgås nemt. Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings fornemste rolle er at sikre den orden. Det betyder, at vi i SDFE i de kommende år også vil have fokus på at skabe en nem adgang til data, og at data kan kombineres med hinanden for at sikre flest mulige anvendelsesmuligheder.

Endelig er der i strategien også fokus på at skabe flere partnerskaber med potentielle databrugere, så data kommer mest muligt i spil.

Strategiens tre mål og seks indsatsområder

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent