Brugen af data fra Kortforsyningen fordoblet på to år

16-01-2019

2018 bød igen på stor vækst i brugen af data hentet fra SDFE’s distributionskanal Kortforsyningen. Det var blandt andet lanceringen af skråfotos, som bidrog til væksten

by og vand

Med hele 6,84 mia. forespørgsler til Kortforsyningen blev 2018 med afstand det bedste år for SDFE’s distributionskanal Kortforsyningen, som distribuerer geografiske data fra SDFE og andre myndigheder.

Der er tale om en stor stigning i forhold til 2017, hvor det samlede antal forespørgsler rundede 4,5 mia. og mere end en fordobling siden 2016, hvor der ’blot’ var 3,2 mia. forespørgsler.

Udviklingen er helt i tråd med SDFE’s mål om at skabe et digitalt grundlag for vækst. Data fra Kortforsyningen er efterspurgte og bliver brugt flittigt af både private virksomheder og offentlige myndigheder.

graf om brug af data

Skråfotos og højdedata driver væksten

Der har været en generel vækst i brugen af data fra Kortsyningen, men der er visse datasæt, som har været særligt efterspurgte. I september lancerede SDFE verdens første landsdækkende datasæt af skråfotos, som er flyfotos taget skråt ovenfra.

Det var data, som var efterspurgte ude i samfundet, og allerede den første dag efter lanceringen var der hele 40 mio. forespørgsler efter skråfotos. Samlet set kom der 166 mio. forespørgsler efter skråfotos i 2018.

I slutningen af året lancerede SDFE Gummistøvleindekset, som viser, hvor det er sikkert at færdes ved stormfloder. Sammen med de øvrige data om vand og højde viser brugen af Gummistøvleindekset, at der er stor interesse efter data, som kan bruges i klimatilpasningen.

Andre vigtige datasæt er også kommet på Kortforsyningen i 2018. Det gælder blandt andet topografiske kort og satellitortofotos over Færøerne.

Boligsider er storforbrugere af data

Den offentlige sektor bruger Kortforsyningen i stor stil, men 2018 blev første år, hvor den private sektor havde et større forbrug af data end den offentlige sektor.

Den private sektor står således for 53 procent af alle forespørgsler. Det tal dækker dog over, at mange virksomheder bruger data til at lave løsninger for den offentlige sektor.

graf om forespørgsler til kortforsyningen

Det helt store træk fra den private sektor kommer fra virksomheder, som beskæftiger sig med bolighandel. Således kom hele 30 pct. af alle forespørgsler til Kortforsyningen fra en hjemmeside, som har relation til boligmarkedet.

Virksomhederne inden for denne branche bruger typisk SDFE-data til at visualisere forskellige forhold omkring en bolig på et kort, så potentielle købere kan få et bedre overblik over den bolig, som de overvejer at købe.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Kortforsyningen er SDFEs distributionskanal, der giver nem adgang til landsdækkende, aktuelle og ajourførte data.

De frie data fra Kortforsyningen anvendes i dag i mange sammenhænge og til forskellige formål.

Læs mere om Kortforsyningen