Ny inspiration til brug af frie data til bedre dialog og beslutningsgrundlag

26-04-2019

Kommunikation med borgere, genslyngning af åer og effektivt gravearbejde er blot tre eksempler på, hvordan geodata kan anvendes konkret i forbindelse med anlægsopgaver

vanløse metro st

Frie data giver mange muligheder for at højne kvaliteten af dialogen mellem det offentlige, borger og virksomheder og dermed give bedre beslutninger. En række nye cases illustrerer, hvordan data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) kan anvendes i forskellige sammenhænge, hvilket forhåbentlig kan inspirere endnu flere til at benytte data i deres opgaveløsning.

Data kan understøtte dialogen

Et godt eksempel på at data understøtter den gode dialog er findes hos Banedanmark, som bruger frie geodata, når der skal kommunikeres med borgerne, fx i forbindelse med planlægning af nye baneprojekter. Her er borgerne ofte bekymrede for, hvordan de store anlægsarbejder kommer til at påvirke deres hjem og omgivelser.

Med et særligt udviklet skærmkort fra SDFE har Banedanmark fået mulighed for at lægge lag på lag af informationer oven på et klassisk kort. Hermed har Banedanmark fået et godt visuelt redskab, hvor de kan illustrere hvordan et område bliver ramt af fx støjgener i forbindelse med anlægsarbejdet.

Læs casen Gode geodata letter kommunikationen med borgerne

Data kan sikre bedre beslutningsgrundlag

Rådgivningsvirksomheden Atkins har også gjort brug af frie data som led i deres bistand til kommuners planlægningsproces. I forbindelse med et naturgenopretningsprojekt i Nordjylland skulle de bygge en 3D-model over det berørte område.

Her kunne Atkins bruge data fra Danmarks Højdemodel til at lave modellen, og i sidste ende gjorde det, at projektet blev en halv million kroner billigere, fordi modellen kunne give et mere præcist estimat på, hvad der skulle gøres.

Læs casen Frie højdedata sikrer bedre beslutningsgrundlag

Data kan sikre mere effektiv planlægning af anlægsarbejde

Et tredje eksempel på, hvordan data kan bidrage til bedre løsninger i forbindelse med anlægsarbejder er er Ledningsejerregistret. Ledningsejerregistreret holder styr på hvem, der ejer nedgravet infrastruktur – rør, ledninger, kabler - i hvilke områder. I 2018 blev der foretaget i omkring 170.000 forespørgsler til Ledningsejerregistret.

De mange forespørgsler kom fra entreprenører og andre interessenter, som skulle til at grave i jorden. Derfor havde de behov for et overblik over, hvilke ledninger der befandt sig i jorden i forvejen, så de undgik overgravede ledning og unødvendigt tidsspilde.

Læs casen Bedre planlægning reducerer fejl ved gravearbejder

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Inspiration

SDFE har udarbejdet en række cases, som viser gode eksempler på, hvordan data bruges både i den offentlige og private sektor.

Formålet er at inspirere nye brugere til at komme i gang med at anvende data.

Du kan finde alle vores cases her