Nu kan du se Danmark på skrå

11-09-2018

Danmark bliver det første land i verden, der udstiller landsdækkende skråfotos som frie offentlige data

Operaen skråfoto

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om skråfotos. Læs pressemeddelelsen på KEFM.dk.

1,3 millioner skråfotos i høj opløsning over Danmark er nu klar til at blive udstillet som frie data. SDFE har i løbet af 2017 og 2018 fået produceret det første landsdækkende danske datasæt af skråfotos nogensinde.

Skråfotos er flyfotos, som afbilleder jordoverfladen ”set skråt ovenfra”, så man kan se facader på bygninger mv. fra alle fire verdenshjørner. Det forventes, at de kan skabe værdi i både den offentlige og den private sektor.

Et værdifuldt arbejdsredskab i den offentlige forvaltning

SDFE har produceret de landsdækkende skråfotos, så de kan indgå i forvaltningsgrundlaget for ejendomsvurderinger, men styrelsen forventer, at data kan bruges i mange andre grene af den offentlige forvaltning.

Det kan for eksempel være i lokalplanlægning eller i sagsbehandlingen af byggesager i kommunerne, hvor skråfotos kan understøtte arbejdet med indhente information. Med skråfotos kan sagsbehandleren se facader og sider på bygninger, og det gør, at man kan undgå nogle ture ’i marken’ for at besigtige bygninger.

Inden for den private sektor forudses det, at skråfotos kan benyttes i forbindelse med nye løsninger til visualiseringer og til 3D-bymodeller Der kan være mange forskellige brugere inden for den private sektor lige fra arkitekter til ejendomsmæglere og forsikringsselskaber.

Let adgang til data

Der bliver etableret to måder at tilgå skråfotos på.

Man kan kigge på skråfotos på SDFE’s nye webløsning. Med webløsningen kan man finde skråfotos frem ud fra for eksempel en adressesøgning, og herefter kan man kigge på de forskellige skråfotos i det valgte område ved hjælp af simple navigations- og zoomredskaber.

Det er også muligt at downloade skråfotos for områder, som man selv har valgt. Det gøres ved at udpege en kvadrat på 1x1 kilometer, som man herefter får leveret alle skråfotos for.

SDFE arbejder videre med at forædle skråfotos yderligere. Indsamlingen af næste landsdækkende sæt skråfotos, vil efter planen ske i 2019.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent