Stor interesse for TAPAS

06-11-2018

Allerede nu viser mange virksomheder interesse for at bruge TAPAS, som er en ny testplatform, der giver mulighed for en præcis positionering af genstande, der bevæger sig, til smart city-anvendelser

TAPAS storskærm

Fredag d. 26. oktober indviede energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt testplatformen TAPAS i Aarhus, men allerede tre dage forinden afholdte SDFE en informationsdag, som viste, at der er stor interesse for TAPAS.

Til Informationsdagen havde hele 67 interesserede fra hele landet fundet vej til Aarhus Rådhus. Deltagerne afspejlede TAPAS’ og positionerings brede samfundsmæssige potentiale med 20 virksomheder fra start-up niveau til store infrastrukturejere og multinationale virksomheder. Herudover deltog seks myndighedsinstitutioner og fem forskningsinstitutioner.

Deltagerne kunne høre om potentialerne i forhold til droneflyvning, som der er store perspektiver i. Der er dog behov for en meget præcis positionering på centimeterniveau, og det er den, som TAPAS kan levere.

TAPAS kan også understøtte anvendelsen af autonome køretøjer, som også er afhængige af positionering på centimeterniveau.

Endelig er der også et potentiale for kommunale myndigheder. Blandt andet har Aarhus Kommune en strategi om at blive en ’smart city’. Her kan præcis positionering bringe teknologier i spil, som kan bidrage til at gøre driften af Aarhus mere omkostningseffektiv og bæredygtig.

Nu starter testarbejdet

TAPAS giver os mulighed for at blive klogere på, hvordan en præcis positionering kan bidrage til at skabe effektive teknologiske løsninger til et moderne samfund med blandt andet selvkørende biler.

Testplatformen består af et netværk af 11 referencestationer, der forbedrer satellitnavigationssignaler og gør det muligt at opnå en uhørt præcis position, i realtid, inden for testområdet, som dækker Aarhus by og havneområdet.

Testplatformen er åben for alle interesserede. I den kommende tid bliver de første virksomheder koblet på netværket, så de kan komme i gang med at teste.

Hvis du og din virksomhed er interesserede i at bruge TAPAS, så kan I læse mere på www.tapasweb.dk.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta om TAPAS

  • TAPAS baserer sig på signaler fra satellitnavigationssystemer. Det europæiske Galileo er en ”state of the art”-pendant til det amerikanske GPS.

  • Platformen består af 11 referencestationer placeret i det centrale Aarhus, som korrigerer satellitnavigationsdata.

  • Til sammen skaber de 11 referencestationer et meget tæt dækket område, hvor brugeren vil kunne fastslå en meget præcis position ved hjælp af TAPAS.

  • Det forventes, at TAPAS vil kunne give brugerne en position med en nøjagtig ned til 1cm3 – også på ting i bevægelse gennem byrummet.

  • TAPAS er et samarbejdsprojekt mellem SDFE, DTU Space og Aarhus Kommune