Danmark indgår samarbejde med World Economic forum (WEF)

03-05-2018

Som det første europæiske land indgår Danmark partnerskab med WEF. Partnerskabet vil blandt fokusere på arbejdet med Internet of Things (IoT), hvor SDFE skal spille en rolle

København

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om indgåelsen af partnerskabet. Læs pressemeddelelsen på KEFM.dk

Partnerskabet skal med en række konkrete samarbejdsprojekter ruste Danmark  til de muligheder og de udfordringer, som den fjerde industrielle revolution bringer med sig. Partnerskabet, der er den første af sin slags i Europa, er et konkret resultat af Danmarks TechPlomacy-initiativ og regeringens indsats for at styrke Danmark i den digitale omstilling. Energi- Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) bliver involveret i det spor i partnerskabet, der handler om IoT (Internet of Things).

SDFE styrker det digitale fundament

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande. Det betyder blandt andet, at vi har mange offentlige data af høj kvalitet, og SDFE har en vigtig opgave i at stille mange af disse data til rådighed for både den offentlige og den private sektor. Skal udviklingen af det digitale fundament fortsætte, er det afgørende, at vi gør det muligt at omsætte nye teknologier og ikke mindst nye data til smarte og intelligente løsninger til gavn for borgere og virksomheder.

Samarbejdet med WEF skal derfor bruges til etablering af konkrete pilotprojekter, der fokuserer på den tætte kobling mellem teknologier relatereret til positionering (GPS-teknologi) og IoT og deres potentiale for den offentlige sektor inden for fx energi, mobilitet og bygninger. Partnerskabet skal kombinere Danmarks høje digitaliseringsgrad og solide erfaring med offentlige data med WEF’s brede erfaring på teknologisiden.

Partnerskabet indebærer, at EFKM udstationerer en medarbejder i det nyetablerede WEF-center for Den Fjerde Industrielle Revolution i San Francisco.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Om World Economic Forum

WEF er en af de fremmeste organisationer i verden, når det kommer til forståelse af mulighederne inden for ny teknologi.

Samarbejdet skal derfor sikre strategisk hjemtagning af viden ved opbygning af et stærkt fagligt netværk med en toneangivende international aktør som WEF. Hermed kan danske digitale styrker promoveres i en international anerkendt organisation, ligesom Danmark kan positionere sig som en attraktiv global videns- og erhvervshub inden for digitaliseringsdagsordnen.