Nye referencestationer skal måle, hvordan Danmark bevæger sig

31-01-2018

SDFE udvider i de kommende år det landsdækkende net af GNSS-referencestationer med nye stationer. Den første står nu færdig i Møgeltønder

Referencestation møgeltønder

I forhold til blandt andet klimatilpasning og planlægning af infrastruktur er det vigtigt at vide, hvordan landmassen bevæger sig. Det kan vi måle ved hjælp af de permanente GNSS-referencestationer.

Det er besluttet at udvide det danske net af GNSS-referencestationer med en række nye stationer til at supplere de eksisterende 10. Den første blev i december taget i drift i Sønderjylland.

Senere i 2018 bygges der endnu en GNSS-referencestation i Aarhus.

Landbevægelser kræver planlægning

Når det er nødvendigt med højteknologiske GNSS-referencestationer, så skyldes det, at Danmark rent faktisk bevæger sig ret meget. Bevægelserne kan skyldes lokale sætninger, eksempelvis ved havneområder eller andre kunstige eller inddæmmende arealer, men der sker også flere generelle bevægelser i Danmark. 

Den såkaldte kontinentaldrift betyder, at Danmark ’flytter sig’ 2-3 cm mod nordøst hvert år. Samtidig hæver Danmark sig en smule. Det skyldes, at den iskappe som lå over Skandinavien under den sidste istid trykkede jordoverfladen ned. Jorden er stadig ved at rette sig ud efter det enorme tryk fra isen.

De små bevægelser lyder umiddelbart ikke af meget, men over tid kan de have store konsekvenser, både for almindeligt boligbyggeri, men også for større anlægsprojekter og kloakker, og når vi taler om klimasikring kan selv få millimeter om året på sigt betyde forskellen mellem en tør og en våd kælder.

En GNSS-referencestation måler konstant sin egen position, og fordi den er etableret meget stabilt, kan de mange målinger sige noget om, hvordan jordoverfladen bevæger sig lige præcis der, hvor stationen står.

De oplysninger, som referencestationen indsamler, bruges også til at sikre, at DMI’s og Kystdirektoratets vandstandsmålere giver et reelt billede af vandstandsstigninger.

Byggeplads i Møgeltønder

Den nye referencestation er bygget ved Møgeltønder. Første del af byggearbejdet bestod i at hamre seks pæle af ca. ti meters længde i jorden. Det sikrer, at referencestationen står meget stabilt. En geoteknisk undersøgelse har vist, at man ved at understøtte stationen med pæle kan sikre sig mod jordsætninger.

Placeringen af referencestationen tæt på Tøndermarsken har gjort, at byggeriet er en smule vanskeligere end normalt. Normalt ville SDFE have valgt en placering, som lå noget nærmere kysten, men grundet de ustabile jordforhold i Tøndermarsken er Møgeltønder valgt som placering, så referencestationen kommer så tæt på DMI’s og Kystdirektoratets vandstandsmålere, som det er muligt.

Fakta

En GNSS-referencestation kan måle regionale og lokale landbevægelser helt ned til en millimeter om året.

Der findes nu 11 GNSS-referencestationer i Danmark.

GNSS står for Global Navigation Satellite System. Galileo, Glonass og GPS, er hhv. det europæsiske, russiske og amerikansk GNSS-system.

Se et kort over GNSS-referencestationerne i Danmark