Samgravningsmodul gør det nemmere at koordinere gravearbejde

10-12-2018

SDFE har udviklet en landsdækkende platform til koordinering af gravearbejde

Ledninger i jorden

Hvert år foretages omkring 165.000 gravearbejder i Danmark. Selvom arbejdet er nødvendigt, kan det forstyrre afvikling af trafikken, og der er samtidig store omkostninger forbundet med at bryde jorden hos entreprenører og graveaktører.

Derfor skal et nyt samgravningsmodul gøre det nemmere at koordinere gravearbejde, så antallet af gravearbejder kan nedbringes, og derved mindske både gener og omkostninger. Samgravningsmodulet er et IT-værktøj, der gør det muligt for entreprenører og graveaktører at finde frem til andre aktive graveaktører, som skal arbejde i samme område. På den måde kan arbejdet koordineres, så vejen kun skal graves op én gang, og arbejdet hurtigere kan færdiggøres.

Siden samgravningsmodulet gik i luften d. 1. juli 2018 har antallet af annoncer (beskeder om at en graveaktør skal grave et bestemt sted og søger samgravningsparter) været støt stigende, og i november blev der oprettet hele 60 annoncer.

SDFE indsamler løbende erfaringer for brugen af modulet, så det kan tilpasses bedst muligt i forhold til brugernes behov.

Udviklet i samarbejde
Samgravningsmodulet er en del af Ledningsejerregisteret (LER) og er udviklet af SDFE i samarbejde med Vejdirektoratet, KL og brugerne af Ledningsejerregistret. Modulet skal gøre det nemmere at undersøge muligheden for samgravning, sådan som graveaktørerne er forpligtet til.

Forpligtelsen til koordinering af gravearbejder hører hjemme i vejloven, og fra 1. juli i år blev det obligatorisk for graveaktører at benytte LER til koordinering af gravearbejder forud for søgning om gravetilladelser hos vejmyndigheden. Samtidig med, at den nye forpligtelse trådte i kraft, stillede LER det nye samgravningsmodul til rådighed for graveaktørerne, som nu kan udskrive en kvittering på, at der er forsøgt at koordinere gennem LER.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta

Der er omkring 750.000 kilometer nedgravet infrastruktur i Danmark. Der foretages ca. 165000 gravearbejder om året og antallet har været støt stigende de seneste år. De mange gravearbejder opleves ofte som gener for fremkommeligheden, og som støjgener for almindelige borgere.