Øget fokus og analyser skal udbrede brugen af geodata

20-12-2018

De danske kommuner bruger i stor udstrækning GeoDanmark-data. SDFE sætter nu fokus på nytten ved at bruge geodata

Parcelhuskvarter

GeoDanmark, samarbejdet mellem SDFE og kommunerne om geodata, lancerede tidligere på året en ny strategi, som skal sikre bredere anvendelse af de fælles Geo­Danmark-data i den offentlige forvaltning.

Strategien har blandt andet affødt et øget fokus på kommunikation og dialog. Det skal gøres tyde­ligt, at GeoDanmark-data kan skabe værdi bredt i den offentlige forvaltning. GeoDanmarks be­styrelsesmedlemmer har i efteråret således været på farten for at præsentere perspektiverne i Geo­Danmark-data overfor nye målgrupper.

Med den nye strategi følger også nye krav til data. Derfor lancerede GeoDanmark i som­mers det nye IT-system GeoDK. Sy­ste­met gør det muligt at opnå endnu højere kvalitet i GeoDanmark-data, blandt andet fordi det er langt nemmere for kommunerne at opdatere data. GeoDK gør det også muligt at knytte geografiske data fra GeoDanmark sammen med fagdata fra andre forvaltninger.

Forventningen er, at anvendelsen af GeoDanmark-data i de kommende år kan udbredes til nye forvaltningsområder, ligesom det er tilfældet med de kommende ejen­doms­vur­deringer, hvor GeoDanmark-data indgår som en del af datagrundlaget.

Analyser skal kortlægge forbruget i kommunerne

SDFE har i løbet af efteråret analyseret på kommunernes brug af de data, som hentes direkte fra SDFE´s distributionskanal, Kortforsyningen. Analysen har vist, at data bruges i mange forskellige sammenhænge fx i byggesagsbehandling eller lokalplanlægning.

Herudover bruges særligt SDFE´s baggrundkort til kommunikation med kommunens borgere fx om de nærmeste pasningstilbud, parkeringsplader, skoler mv. Endelig bruges SDFE’s data ofte i sammenhæng med andre datasæt, og det understreger behovet for, at offentlige data kan bruges sammen.

Selv om stort set alle kommuner anvender data, så er der store forskelle fra kommune til kommu­ne. I 2019 vil SDFE endnu mere detaljeret analysere, hvordan og hvor meget forskellige dele af GeoDanmarks data anvendes i kommunerne. Analysen vil tjene som et væsentligt indspil i  GeoDanmarks strategiimplementering.

I 2019 vil SDFE derudover forsøge at skabe det fulde billede af den kommunale dataanvendelse. Det skal blandt andet ske ved at se nærmere på anvendelse af de data, som kommunerne downloader og indbygger i deres forvaltningssystemer, samt de data som private virksomheder bygger ind i løsninger til kommunerne.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent