Nyt Gummistøvleindeks viser, hvor man trygt kan færdes ved oversvømmelser

18-12-2018

Vinterhalvåret byder ofte på blæst og regn, og dermed stiger risikoen for oversvømmelser. Derfor har SDFE lavet et ”gummistøvleindeks”, der kan hjælpe med at forudsige, hvor det er sikkert at færdes, hvis vandet kommer

Oversvømmelse ved havn

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om Gummestøvleindekset. Læs pressemeddelelsen på KEFM.dk.

Når by og land oversvømmes af havvand i forbindelse med for eksempel en stormflod, er det godt at vide, hvor man kan færdes i gummistøvler, hvor man kan komme frem i bil, og hvor det er bedst med en gummibåd.

Svarene på de spørgsmål findes i SDFE’s Gummistøvleindeks (DHM/Gummistøvleindeks havvand), der kan bruges til at finde ud af, om det er tilstrækkeligt at iføre sig gummistøvler, hvis man skal bevæge sig ud i et oversvømmet område, eller om der skal mere avanceret udstyr til.

Præcist billede af fremkommeligheden

Gummistøvleindekset viser, hvor der vil blive oversvømmet ved stormflod eller andre havvandsstigninger. Men det leverer ikke blot en information om, at et område risikerer at blive oversvømmet. Gummistøvleindekset viser også vandstanden i 10 cm intervaller i en overskuelig farveskala, så man umiddelbart kan se hvor dybt der risikerer at være. I beregningerne indgår også højden på veje, så det giver et meget præcist billede af fremkommeligheden i et oversvømmet område. Ofte ligger veje nemlig højere end de omkringliggende områder.

Udviklet til beredskabet

Gummistøvletindekset er udviklet til brug for beredskabet, som har behov for at vide, hvor der er risiko for oversvømmelser, og hvor man kan færdes i områder, som allerede er oversvømmet, så man kan træffe de rette foranstaltninger hurtigst mulig og mindske skaderne.

Gummistøvleindekset skal ses som et supplement til de data, der i dag anvendes af beredskabet og vil give beredskabet et bedre visuelt overblik over oversvømmelser, end de nuværende værktøjer kan. Data er allerede tilgængelige for Beredskab Øst, Hovedstadens Beredskab og Beredskabsstyrelsen.

Gummistøvleindekset er frie data

Gummistøvleindekset findes som en web-tjeneste, der for eksempel kan bruges i beredskabernes eksisterende applikationer. Herudover er Gummistøvleindekset en del af SDFE-kortviser, hvor havvandsstigningen kan visualiseres sammen med kortviserens forskellige korttyper og anvendes i kortviserens værktøjer i øvrigt.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta

Gummistøvleindekset bruger data fra Danmarks Højdemodel og vejnettet og viser områder, der teoretisk oversvømmes af havvand ved en given havvandsstigning. De områder, der oversvømmes i indekset, har en åben forbindelse til havet og ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde for størrelsen af åbningen fra området til havet.

Derfor kan Gummistøvleindekset ikke give information om, hvor lang tid der går, før området vil blive oversvømmet, når den givne havvandsstigning er indtruffet.

Derfor vil nogle af de områder, der vises som oversvømmede ved stormflod i Gummistøvleindekset, i praksis måske ikke blive oversvømmet, inden havvandet har trukket sig tilbage igen.

Generelt er det vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en teoretisk beregning af oversvømmelser, og at gummistøvleindekset dermed ikke viser de faktiske oversvømmelser på et givet tidspunkt.

Gummistøvleindekset kan vise havvandstigninger op til 6 meter i intervaller på 10 cm.