Landbevægelser skal kortlægges med satellitdata

24-04-2018

Et nyt projekt skal kortlægge landbevægelser for en større del af Danmark ved at bruge satellitdata. Målet er at få ny viden om anvendelse af satellitdata

Satellit
Foto: ESA

De vertikale landbevægelser, altså hvordan landet bevæger sig op og ned, har stor betydning for eksempelvis anlæggelsen af infrastruktur og planlægning af klimatilpasning. Derfor gennemfører SDFE nu for første gang en kortlægning af vertikale landbevægelser over en større, sammen­hængende del af Dan­mark. Det sker ved brug af frie radarsatellitdata fra EU’s Copernicus-program.

Udfaldet af et aktuelt EU-udbud vil afgøre, hvilke dele af Danmark, der konkret blive dækket af nye beregninger.

Samarbejde med bl.a. Vejdirektoratet og Odense Kommune

Kortlægningen skal give yderligere viden om anvendelsesmulighederne med de nye data. Sammen med Vejdirektoratet undersøges, hvordan data kan hjælpe undersøgelser før anlæggelse af nye motorveje, så man kan prioritere indsatserne og minimere risikoen for sætninger langs motor­vejen efter­følgende.

SDFE samarbejder også med Odense Kommune med fokus på klimatilpasning. En stor del af Odense by er anlagt på inddæmmet land, som nogle steder synker. Viden om områdets forskellige sætningsrater kan give et godt redskab til at lave en langsigtet optimal løsning til at undgå oversvømmelser – både nu og i fremtiden.

Andre interesserede vil også kunne få adgang til data, når de er klar i løbet af efteråret 2018.

Kortlægningen bygger videre på positive erfaringer fra 2017

Rambøll gennemførte i 2017 en indledende brugerundersøgelse for SDFE. Brugerundersøgelsen afdækkede anvendelses­muligheder og mulige gevinster ved en landsdækkende kortlægning af vertikale landbevægelser.

Brugerundersøgelsen pegede på, at kortlægningen kunne bruges til eksempelvis monitorering af store byggeprojekter, broer og diger, vedligehold af nedgravede rørledninger samt planlægning af stormflodssikring fra kyst og fjord.

Med den planlagte kortlægning og de aftalte samarbejder i 2018 følger SDFE op på flere af disse anvendelsesmuligheder, samt på de positive erfaringer fra tidligere kortlægninger af landbevægelser i bl.a. Aarhus, Esbjerg og Thyborøn.

Hent brugerundersøgelsen

Adgang til data

Interesserede vil kunne få adgang til data, når de er klar i løbet af efteråret 2018. Oplysninger om dækning, data og anvendelsesmuligheder kan fås ved at kontakte SDFE på Geo@sdfe.dk.

Læs mere om vertikale landbevægelser

Se indslag fra TV Midtvest om vertikale landbevægelser