Flere end nogensinde bruger Kortforsyningen

26-09-2017

I august var der flere dataforespørgsler på Kortforsyningen end nogensinde, og prognosen for året 2017 peger på, at det samme gør sig gældende på årsbasis

Ipad og gammelt kort

SDFE skal bidrage til en effektiv offentlig sektor, som kan træffe gode beslutninger på baggrund af data, og til at data kan bidrage til digital vækst i den private sektor.  Derfor er det afgørende, at de mange data, som styrelsen stiller til rådighed rent faktisk bliver brugt og skaber værdi ude i samfundet for både offentlige og private aktører.

Det er derfor positivt, at brugen af data har været støt stigende de seneste år.

En opgørelse over årets første otte måneder viser, at udviklingen ser ud til at fortsætte. Der er nemlig en markant fremgang i antallet af forespørgsler på Kortforsyningen.dk.  August satte rekord med hele 437 mio. forespørgsler. Det er det højeste antal for en måned nogensinde.

kortforsyningen oversigt

Højdemodellen er højdespringeren

De mest populære produkter på Kortforsyningen er skærmkort i forskellige versioner, eksempelvis forårsortofotos, matrikelkort og adresse-service. Kortene bliver typisk brugt som baggrundskort til forskellige tjenester, hvor man har behov for at vise noget om den geografiske placering. At kunne levere et opdateret baggrundskort er af stor værdi for mange og til vidt forskellige formål.

Nye højdedata for Danmark og afledte produkter af højdemodellen, såsom højdekurver, skyggekort, bluespot ekstremregn og havvand på land har gjort, at anvendelsen af Danmarks Højdemodel er blevet tidoblet siden sidste sommer, og i august måned i år var der hele 20 mio. forespørgsler på højdedata.

Inden for ejendomsbranchen er der udviklet populære applikationer rettet mod huskøbere, som viser højdedata sammen med andre ejendomsoplysninger.

Stormflod i januar og adskillige skybrud henover sommeren har også været medvirkende til at anvendelsen af højdemodellen er øget kraftigt.

Stor vækst i forespørgsler for private

En stor del af SDFE’s arbejde er at levere data til andre offentlige myndigheder, og antallet af forespørgsler fra offentlige brugere er da også steget omkring 20 procent i forhold til samme periode sidste år.

SDFE har desuden fokus på, at data skal skabe værdi for den private sektor, som fx kan anvende data i private løsninger. Antallet af private brugere er steget med 50 procent og det tegner et tydeligt billede af, at data er en driver for privat vækst.

Prognose for 2017: 4,5 mia. forespørgsler

Der er endnu fire måneder tilbage af året, og det er tilmed nogle af de meste travle, når det kommer til forespørgsler på data. Derfor forventer SDFE også, at der samlet set for hele året vil ske en markant vækst i antallet af forespørgsler. I 2016 var der lidt mere end tre mia. forespørgsler, men i 2017 vil Kortforsyningen.dk formentlig ende tæt på 4,5 mia. forespørgsler.

kortforsyningen oversigt

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent