Stormflod giver rekord i Kortforsyningen

05-01-2017

Truende oversvømmelser langs kysterne i Syd- og Østdanmark førte den 4. januar til rekord i anvendelse af SDFE’s data

Bekymrede borgere fra hele landet søgte i løbet af dagen svar på, om vandstandsstigningen kunne true deres ejendomme. Det resulterede i stor efterspørgsel på geografiske data og data fra SDFE’s højdemodel, som er væsentlige grundlag for modellering af vandets bevægelser og risiko for oversvømmelse.

Den store anvendelse af klimatilpasningsapplikationen gav både dags- og timerekord for anvendelse af SDFE’s distributionskanal Kortforsyningen. Omkring 27 millioner dataforespørgsler blev det til i løbet af den 4. januar, og 2,7 millioner forespørgsler i løbet af en time midt på dagen. Omkring 40 pct. af dataforespørgslerne skyldtes anvendelse af Miljøstyrelsens klimatilpasnings-applikation.

Kortforsyningen er rustet til ekstremt vejr

Erfaringerne fra onsdagens ekstreme vejr er et eksempel på, at SDFE’s data er afgørende for en række samfundsvæsentlige opgaver og forhold. Og erfaringerne viser også, at Kortforsyningen er rustet til at klare ekstraordinært store efterspørgsler.

”Kortforsyningen er skaleret til at klare ekstreme vejrsituationer, men naturligvis kommer der ekstra fokus på, at driften af servere og services fungerer optimalt på en dag som den 4. januar. Det er nemlig helt afgørende, at både borgere og beredskab, som i krisesituationer bruger data fra Kortforsyningen som grundlag for deres indsats med at sikre lavtliggende områder, hele tiden har adgang til data”, siger kontorchef Anders Raahauge fra SDFE.