Satellitdata og ny teknologi forbedrer landkortlægning af Grønland

13-02-2017

Nye metoder til indsamling af data betyder, at digitale kort over Grønland kan produceres langt mere effektivt og præcist

Satellitfoto af Grønland

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har sammen med Grønlands Selvstyre undersøgt og testet, at satellitdata nu kan bruges til digital kortlægning i storskala. Det er sket i et pilotprojekt om ny kortlægning af Grønland.

Anvendelsen af satellitdata er et gennembrud i forhold til den traditionelle fotoflyvning fra 1930'erne og 1980'erne, der både var dyr og besværlig pga. de store afstande og det ekstreme vejr i Grønland.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om de nye resultater i pilotprojektet.

Satellitbillederne, som danner grundlaget for landkortlægningen, er nu indsamlet for fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko. Samtidig er den digitale højdemodel samt ortofotos over de samme områder færdigproduceret. En vigtig milepæl i projektet er hermed nået.

Satellitbillederne har en høj opløsning, som gør det muligt at lave meget præcise kort i storskala, hvor det normalt er vanskeligt at opnå en høj nøjagtighed. De nye og mere præcise digitale kort får stor betydning for den offentlige forvaltning i Grønland, for turismeudvikling og overvågning af klimaforandringer mv. Kortene vil også være et centralt redskab ifm. ”search and rescue”, og kan desuden bruges sammen med GPS.

Brugernes adgang og anvendelse af de nye data har høj prioritet

Projektet har lagt stor vægt på, at de nye digitale kort og tjenester designes i tæt sammen med brugerne i Grønland, og der har derfor været tæt dialog med de forskellige brugergrupper gennem hele projektet. Aktuelt er arbejdet med at udvikle forskellige prototyper af nye kort og geodatatjenester i gang.

For parterne bag projektet har det været vigtigt, at sikre brugere størst mulig adgang til datamaterialet. Ortofotos og den digitale højdemodel for de fire geografiske områder vil blive stillet frit til rådighed for brugere inden for Danmark, Grønland, Færøerne, EU og EEA landene. Øvrige lande kan se ortofotos og højdemodel (view), dvs. ikke downloade til videre behandling. De nye landkort i vektorformat kan anvendes frit af alle.

Det forventes, at brugerne kan få adgang til de nye ortofotos og den digitale højdemodel via tjenester i løbet af sensommeren 2017. Adgang til digitale landkort forventes at ske i efteråret 2017.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta om projektet

De rå satellitdata er indsamlet for de fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko. De fire områder udgør et samlet areal på cirka 82.000 km2.
Satellitdata har en opløsning på 1,5m.

DHI GRAS A/S og Airbus Defence & Space France, har været leverandør på SPOT satellitbilleder samt produceret ortofotos og den digitale højdemodel.

Pilotprojektet finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden).