SDFE forbedrer viden om data til brugerne

14-12-2017

Med moderniseringen af Geodata-info skaber SDFE rammen for forbedring af viden om geodata og giver brugerne nemmere adgang til denne viden

Billygter i mørket

Det skal være nemt for brugere at finde og anvende data. For brugere er beskrivelser af datakilder, metadata, en vigtig forudsætning for at kunne bruge data.

Geodata-Info tilbyder, at dataansvarlige opretter og vedligeholder metadata for geodatakilder, og at brugere kan søge i disse metadata og få adgang til relevante datakilder.

I takt med udviklingen af det datadrevne samfund stiger kravene til, at det skal være nemt for brugerne at finde relevante datakilder, dvs. krav til bedre metadata understøttet af bedre søgefaciliteter.

Derfor har SDFE moderniseret Geodata-info, så de dataansvarlige får bedre værktøjer til at indlæse og kvalitetssikre metadata, og så brugerne oplever en forbedret adgang til datakilder fra SDFE og andre myndigheder.

En fælles europæisk ramme for datadeling

Geodata-Info er baseret på metadataregler fastlagt i det europæiske INSPIRE-direktiv. Dette direktiv har til formål at skabe en fælles europæisk ramme for deling af geodata, så data også kan bruges på tværs af landegrænser.

Det moderniserede Geodata-Info opfylder de nyeste metadataregler og understøtter dermed de dataansvarlige i at opfylde deres forpligtelse til at oplyse brugerne om, hvilke datakilder de tilbyder.

Nemmere søgning i og redigering af metadata

Den nye Geodata-info giver forbedret adgang til søgning i og redigering af metadata. Der tilbydes i løsningen et interaktivt kort, hvor brugeren kan sammenstille og vise de datakilder, der fremsøges via metadata.

Besøg Geodata-info 

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Hvad er metadata?

Informationer om data kaldes metadata. Populært sagt er metadata en slags varedeklaration for data. Varedeklarationer giver forbrugere information om, hvad en vare indeholder, hvor den er produceret og hvornår. Metadata er lignende beskrivelser, men om datasæt og -tjenester.