GeoDanmark-data er opdateret hurtigere end nogensinde

27-12-2017

Et godt samarbejde mellem SDFE, kommunerne og producenter betyder, at produktionen af GeoDanmark-data afsluttes i samme kalenderår, som flyfotograferingen er foretaget

Aarhus Havn fra oven

Årets ajourføring af GeoDanmark-data er gennemført, og der ligger nu opdaterede data for hele landet. Produktionen er afsluttet hurtigere end tidligere år, og GeoDanmark bidrager dermed til at give kommuner og stat et stadig mere aktuelt forvaltningsgrundlag.

Succesen kan tilskrives det gode samarbejde med kommunerne samt smidige arbejdsgange mellem SDFE og de forskellige internationale producenter. I år var flyfotograferingen dertil begunstiget af godt vejr.

Det er et vedvarende mål for SDFE at forbedre produktionstiden for GeoDanmark-data, så kommunerne og staten altid har et aktuelt grundlag at forvalte ud fra. Der arbejdes derfor løbende med metoder til at optimere processerne i produktionen.

Vigtige data for forvaltningen

GeoDanmark-data er en registrering af objekter i landskabet, som kan ses fra fly, dvs. bygninger, veje, vandløb, søer, vindmøller og meget andet. Data registreres på grundlag af forårets flyfotografering af hele landet, og efter en fælles specifikation, som er aftalt mellem SDFE og kommunerne.

De indsamlede data er vigtige for forvaltningen i kommuner og stat, hvor GeoDanmark-data danner grundlag for sagsbehandling på en lang række områder.

Opdateres hvert år

GeoDanmark-data vedligeholdes hvert år gennem et samarbejde mellem SDFE og kommunerne. Af de fem regioner ajourføres én (i år Region Sjælland) som totalajourføring. Det betyder, at hele datasættet er blevet gennemgået for ændringer. De resterende fire regioner er blevet ajourført på baggrund af en udpeget ajourføring, hvor kommunerne i forbindelse med sagsbehandling på veje, bygninger, vandløb og søer har udpeget de områder, hvor der er sket ændringer, som skal rettes i data.

GeoDanmark-data er frie data og stilles frit til rådighed for alle, som ønsker at anvende dem. Adgang fås via Kortforsyningen som download eller webtjeneste.

Vil du vide mere om GeoDanmark-samarbejdet mellem SDFE og kommunerne, så besøg GeoDanmarks hjemmeside.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent