Produktion af nye data til landkort i Grønland går i gang

15-09-2016

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er, i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre, ved at gennemføre et pilotprojekt, som skal kortlægge godt 16 procent af den isfrie del af Grønland.

Pilotprojektet har nået en vigtig milepæl ved gennemførsel af et EU-udbud om produktion af vektordata dækkende fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko. De fire geografiske områder udgør et samlet areal på cirka 80.000 km2. Vektordata udgør grundlaget i de nye topografiske landkort i Grønland.

Der er indgået kontrakt med Fugro Geospatial B.V, som skal producere vektordata.

Vektordata produceres ud fra nyproducerede ortofotos og en ny digital højdemodel, som er leveret af DHI GRAS og Airbus i sensommeren 2016. Produktionen af vektordata pågår løbende fra oktober 2016 til april 2017.

Adgang til data
For parterne bag projektet har det været vigtigt at sikre brugere størst mulig adgang til datamaterialet. Vektordata for de fire geografiske områder vil blive stillet frit til rådighed for alle.

Produktion af data
Det forventes, at brugerne kan få adgang til nye kort og geodata for pilotområderne primo 2017.

For nærmere
Pilotprojektet løber frem til år 2017 og finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal(A. P. Møller Fonden).

Læs mere om pilotprojektet her.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent