Nye data og modeller til klimatilpasning

11-03-2016

I Danmark har vi formentlig verdens bedste højdemodel bestående af 415 milliarder punkter af data. Det gør vores arbejde med sikring mod ekstrem regn og havvandstigninger både nemmere og hurtigere.

En ny Danmarks højdemodel har været tilgængelig siden december 2015 i en højere opløsning end den tidligere. Den nye Danmarks Højdemodel skal nu bruges til at udvikle to hydrologiske modeller, der er målrettet anvendelsen til sikring mod henholdsvis ekstrem regn og havvandstigninger.

De to modeller hedder DHM/Nedbør og DHM/Havstigning.


DHM/Nedbør og DHM/Havstigning vil være klar primo 2017 og vil blive stillet frit til rådighed for alle som en del af de frie grunddata. I mellemtiden er en midlertidig version af datasættene gjort tilgængelig på Kortforsyningen.dk, som bygger på DHM/Terræn fra 2015 og det eksisterende tilpasningslag fra 2013. 

Anvendelser af DHM/Nedbør og DHM/Havstigning
Med de hydrologiske højdemodeller kan offentlige myndigheder og private brugere vurdere, hvor i terrænet vandet strømmer hen og skaber oversvømmelser i tilfælde af ekstremregn, stormflod eller skybrud. Modellerne kan også bruges til klimatilpasning i forbindelse med planlægning af anlægs- og byggeprojekter, eller til risikokortlægninger med henblik på at sikre bygningsmasse, infrastruktur, kulturværdier mv. mod oversvømmelse. 

For nærmere
I 2015 besluttede staten, kommunerne og regionerne, som er parterne bag Grunddataprogrammets delprogram 3, at etablere et nyt sæt hydrologiske højdemodeller. Baggrunden var, at både offentlige og private brugere af de nuværende hydrologiske højdemodeller efterspurgte aktualiserede udgaver i endnu højere kvalitet. Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) nu igangsat produktionen af et nyt hydrologisk tilpasningslag.

Tilpasningslaget udgør sammen med Danmarks Højdemodel (DHM/Terræn) fra 2015 grundlaget for to nye versioner af de hydrologiske højdemodeller (DHM/Nedbør og DHM/Havstigning).

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent