Satellitbilleder til landkortlægning af Grønland

18-05-2016

En vigtig aftale gør det nu muligt at bruge satellitbilleder til landkortlægning af Grønland i 1,5 meters opløsning.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre ved at gennemføre et pilotprojekt, som skal kortlægge godt 16 procent af den isfrie del af Grønland.

Pilotprojektet har nået en vigtig milepæl ved gennemførsel af et EU-udbud om indsamling af satellitbilleder samt produktion af ortofotos og en digital højdemodel (DEM) dækkende fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko – der udgør et areal på cirka 80.000 km2.

Der er indgået kontrakt med DHI GRAS A/S og Airbus Defence & Space, som skal levere ortofotos og den digitale højdemodel.

Optagelsen af satellitbilleder påbegyndes, så snart vejret tillader, hvilket forventes at være fra midt juni og henover sommeren 2016. 

Produktion af data 
Det forventes, at brugerne kan få adgang til de nye ortofotos og den digitale højdemodel via tjenester i løbet af 2016. Når de nye ortofotos og den nye højdemodel er i hus, er pilot-projektet samtidig klar til at påbegynde produktionen af landkortene i vektor- og rasterformat.

Adgang til data
For parterne bag projektet har det været vigtigt at sikre brugere størst mulig adgang til datamaterialet. Ortofotos og den digitale højdemodel for de fire geografiske områder vil blive stillet frit til rådighed under principperne for frie data for brugere indenfor Danmark, Grønland, Færøerne, EU og EEA landene. Øvrige lande kan se/”view” ortofotos og højdemodel. Landkortene i vektor- og rasterformat kan anvendes frit "worldwide".

For nærmere
Pilotprojektet løber frem til år 2017 og finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden).

Læs mere om pilot-projektet


Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent