Se præsentationerne fra Dialog-grunddata-dagen

02-06-2016

Der er behov for mere erfaringsudveksling om grunddata og SDFE afholdt derfor den 23. maj en Dialog-grunddata-dag.

Dialog-grunddata-dagen handlede om de fem grunddata-delprogrammer, som er forankret i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og et som er forankret i Digitaliseringsstyrelsen. Der var derfor fokus på ejendomsdata, adressedata, vanddata, frie data, datadistribution via Datafordeleren og grunddatamodellen. Mere end 100 deltagere mødte op og bidrog til erfaringsudveksling og en god dialog på dagen.

De forskellige delprogrammer introducerede kort deres arbejde og gav en status i forhold til målet om at gøre de forskellige grunddata klar, så de kan distribueres via Datafordeleren senest i 2017. Præsentationerne om de forskellige delprogrammer kan downloades her. (Linket virker ikke længere)

Grunddata
Grunddata kan skabe viden, frigøre tid og penge i den offentlige sektor og give øget vækst i samfundet. Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof. Du kan læse mere om grunddata her. 

Nærmere om Dialog-grunddata-dagen
Den 23. maj deltog over 100 gæster fra den private sektor, kommunerne og de statslige myndigheder i Dialog-grunddata-dagen i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Dialog-grunddata-dagen gav deltagerne mulighed for at få målrettet information om de forskellige projekter og registre i grunddataprogrammet og om datadistribution via Datafordeleren og var særligt målrettet brugere på det teknisk-operative niveau. Udgangspunktet for dagen var et ønske om at lade brugerne komme til orde og give mulighed for at de kunne stille netop de spørgsmål, som er vigtige for dem. Dagen var derfor bygget op omkring brugernes mulighed for dialog – både med deltagerne i grunddataprogrammet og brugerne imellem. Dagen evalueres nu i samarbejde med deltagerne og vi glæder os til næste mulighed for at mødes med brugere af de nye grunddata.