Ny rumstrategi lægger fundamentet for vækst og værdiskabelse i Danmark

24-06-2016

Satellitdata er blevet en integreret del af den digitale datadrevne økonomi. Det er afgørende med let adgang til satellitdata for at virksomheder, myndigheder og forskere kan udnytte potentialerne i data til at udvikle nye produkter og services.

Regeringen har den 23. juni offentliggjort Danmarks første, nationale strategi for rummet.

Rumstrategien skal overordnet sikre, at Danmark som samfund får fuld værdi af de investeringer, vi har på området. Det skal blandt andet ske ved at øge væksten i den private sektor baseret på rumsystemer, forøge hjemtagningen fra europæiske rumprogrammer og øge kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor baseret på rumsystemer.

Strategien analyserer den nuværende situation og de nuværende interessenter og peger på en række områder, der skal satses på. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har fokus på at udnytte de nye muligheder på rumområdet som en integreret del i styrelsens fremtidige opgaveløsning.

I de kommende år vil adgangen til avancerede satellitdata forøges kraftigt – særligt via de fælleseuropæiske rumprogrammer Copernicus og Galileo.

En af de første opgaver, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering går i gang med efter offentliggørelsen af rumstrategien, er sammen med DMI at gennemføre en analyse og en kortlægning af de aktuelle og potentielle anvendelser af satellitdata i Danmark med henblik på vurdering af gevinster og forudsætninger for etablering af en datainfrastruktur til bearbejdning og tilgængeliggørelse af satellitdata. Analysen skal også se på eventuelle behov for udvikling af nye tjenester og værktøjer. Arbejdet starter efter sommerferien.

Fra 2020 vil den fælleseuropæiske navigations- og positioneringstjeneste Galileo være fuldt operationel. I mange år har vi anvendt det amerikanske militære GPS-system, men Galileo vil bl.a. give mulighed for en mere nøjagtig realtidspositionering end vi kender i dag. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil arbejde for, at rammerne for at understøtte anvendelsen af Galileo’s muligheder er til stede.

Danmarks nye rumstrategi er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsministeriet med bidrag fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Transport- og Bygningsministeriet og Udenrigsministeriet.

Du kan læse Danmarks nationale strategi for rummet og baggrundsrapport her.