En ny Danmarks Højdemodel er klar

25-01-2016

DHM er et vigtigt datagrundlag til en vifte af forskellige anvendelser i både den offentlige og private sektor, når der skal moderniseres eller skabes vækst.

En ny landsdækkende Danmarks Højdemodel (DHM) er nu frit tilgængelig for alle.

Den nye DHM har en bedre opløsning og nøjagtighed end den tidligere DHM-2007. Det betyder, at brugerne har en bedre mulighed for at anvende højdemodellen til en række formål. DHM er fx helt afgørende, når kommunerne skal klimatilpasse og regne ud, hvor vandet løber hen ved ekstrem regn. Ved større anlægsarbejder er det ligeledes vigtigt at kende de nøjagtige højder i landskabet og når man skal automatisere udpegningen af vegetation, er DHM også nyttig.

”DHM er en datasamling, der har et utal af forskellige anvendelser.”, siger kontorchef Søren Fauerholm Christensen med ansvar for Geografiske referencer i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Han fortsætter: Faktisk kan mange af anvendelserne stadigvæk overraske os. Det er som om, det kun er fantasien, der sætter grænser for brugen af DHM. Og det er også langt fra alle anvendelserne af højdemodellen, vi kender. Vi ved, at DHM data bliver anvendt af rigtig mange offentlige myndigheder og institutioner som et meget effektivt redskab i forvaltningen.”

undefined
Billedet viser et eksempel på brugen af DHM. Firmaet Septima har i dette tilfælde brugt højdemodellen til en visualisering af Danmark med 3D skyggevirkning.


Eksempler på anvendelse af DHM

Der er mange forskellige anvendelser af DHM. Nogle af dem, som vi kender bedst, er følgende:

 • DHM bruges som værktøj til at sikre bygninger og land mv. mod oversvømmelser. I disse tilfælde er DHM tilpasset, så den er skræddersyet til  hydrologisk modellering og beregning. En højdemodel, der er hydrologisk tilpasset, hjælper fx kommunerne, Kystdirektoratet og andre til at analysere, hvor vandet løber hen ved havvandsstigninger og ekstremt nedbør. Vand de forkerte steder koster nemlig en bondegård.
 • Arkæologer bruger DHM til at finde viden om fortiden. De kan fx finde mønstre i landskabet efter borge, gravhøje mv. siddende ved deres PC og de sparer hermed en del turer i marken.
 • En god og nøjagtig DHM er en forudsætning for at kunne producere nøjagtige topografiske kort.
 • DHM bruges ved byggeprojekter og til 3D-visualiseringer. Ved hjælp af DHM kan man fx se havudsigten fra et vindue i et planlagt byggeri og de ændringer i landskabet, som et projekteret byggeri medfører.
 • DHM bruges til at analysere vegetationen og fx til at måle biomassen i forbindelse med landbrugsstøtte og planlægning af den danske natur.

Adgang til DHM

Distributionen af den nye DHM foregår i første omgang via Kortforsyningens forskellige services. I løbet af 2016 forventes det, at den nye højdemodel bliver tilgængelig via services på Datafordeleren. 

Fakta om DHM

DHM er en del af de frie geografiske data og dækker over en samling af forskellige produkter, der viser højdeforholdene i landskabet eller anden overflade fx bygninger. Højden refererer til havniveau.

DHM dækker på nuværende tidspunkt over følgende raster-produkter: 

 • DHM/Punktsky – tilgængelig nu
 • DHM/Terræn – tilgængelig nu
 • DHM/Overflade – tilgængelig nu
 • DHM/Skyggekort – forventes tilgængelig primo 2016.
 • DHM/Nedbør – forventes tilgængelig primo 2017.
 • DHM/Havstigning – forventes tilgængelig i primo 2017.

Følgende vektor-produkter er på nuværende tidspunkt en del af DHM og er frit tilgængelige: 

 • DHM/Højdekurver - datasættet fra Sjælland og Fyn forventes tilgængelig primo 2016 og resten af landet medio 2016.
 • DHM/HydrologiskeTilpasninger – forventes tilgængelig primo 2017.