Tilsyn med international roaming

Læs om hvordan SDFI fører tilsyn med, at teleselskaberne overholder roaming-reglerne.

Ifølge bekendtgørelse nr. 488 af 29. april 2019 om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming fører SDFI tilsyn med udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af roamingforordningen. Styrelsen kan meddele påbud om overholdelse af forordningens bestemmelser og pålægge tvangsbøder. SDFI's afgørelser kan påklages til Teleklagenævnet.

SDFI fører således et generelt tilsyn med teleselskabernes overholdelse af reglerne. SDFI kan tage sager op af egen drift, eller på baggrund af en anmeldelse fra et andet selskab, en kunde eller tilsvarende.

Tilsynet omfatter ikke stillingtagen til konkrete klager fra forbrugere over et selskab, herunder regningsklager eller lignende. Sådanne klager kan indgå i styrelsens vurderinger, men vil blive henvist til behandling i Teleankenævnet.

Hvis du som kunde er uenig med din udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af din aftale med udbyderen, kan du klage til Teleankenævnet. Din klage kan fx dreje sig om størrelsen af din telefonregning, herunder din udbyders pålæggelse af roamingtillæg, eller opsigelse af dit abonnement.

Du skal dog først have klaget forgæves skriftligt til dit teleselskab, før du kan klage til Teleankenævnet.

Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at du kan gøre dit krav op i penge. Du kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi du føler dig dårligt behandlet af dit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på Teleankenævnets hjemmeside.

Daniel Gonn
Specialkonsulent