Mobiltelefoni på skibe eller fly

Når du bruger din mobil fra et skib eller fly i EU, kan du roame til hjemlige priser, så længe du er koblet på et jordbaseret mobilnet. Hvis mobiltjenester tilbydes via satellitsystemer, gælder reglerne om Roam-Like-at-Home ikke længere, og du skal du derfor være opmærksom på, at prisen for at bruge telefonen oftest er væsentligt højere end de hjemlige priser. 

Ombord på skibe

Når du som passager er uden for mobilmasternes rækkevide, tilbyder nogle skibe mobiltelefoni ved hjælp af blandt andet satellit. Priserne kan dog være væsentligt højere, end når du ringer via dit mobilselskab.

Flere fragt- og passagerskibe giver deres passagerer og besætning mulighed for at gøre brug af mobiltelefontjenester (MCV-tjenester), mens skibene er uden for rækkevidde af mobildækningen til lands. Dette sker via nogle systemer til mobilkommunikation, som er installeret på skibene, og som bl.a. benytter satellitter til at forbinde mobiltelefonerne ombord på skibene med mobilnettene til lands.

Systemer til mobilkommunikation (MCV-tjenester) må bruges helt ind til to sømil fra kysten. Dette er fastsat i en afgørelse fra Europa-Kommissionen. Sejler skibene tættere end to sømil fra basislinjen – fx når skibet lægger til kaj – skal systemer til mobilkommunikation slukkes.

Spærring af dataforbrug

For at beskytte dig mod uventede ekstraregninger har flere mobilselskaber indført en automatisk spærring af dit dataforbrug via satellit. Hvis du vil bruge data via satellit, og dermed blive takseret for dataforbrug via satellit, kan du fjerne spærringen på mobilselskabets hjemmeside.

Spærring for data via satellit spærrer kun for data og ikke for tale eller sms via satellit.