Numre

Om numre, nummerportabilitet mv.

Click here for English.

Nummerportabilitet

Du kan flytte dit telefonnummer med dig til et andet teleselskab. Dette forhold kaldes nummerportabilitet.

Den danske nummerplan

Nummerplanen viser på baggrund af de første to cifre i et telefonnummer, hvilke typer numre, der bruges til hvilke formål.

Ansøgning om numre og koder

Teleudbydere kan ansøge om tildeling af numre og koder. Hvis du som teleudbyder ønsker at ansøge om nummerressourcer, kan det gøres elektronisk.

Nummerafgifter

SDFI opkræver nummerafgifter hos erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester eller forsyningspligtydelser.

Nummer­vejledning

Formålet med nummervejledningen er at beskrive og uddybe den gældende regulering og praksis på nummerområdet.

Nummerregister

I nummerregisteret kan du se, hvilke udbydere har fået tildelt nummerserier og koder, og hvad numrene kan anvendes til. Desuden er det muligt at finde kontaktinformation på de udbydere, der har fået tildelt nummerressourcer.

EU-harmoniserede 116-numre

Der eksisterer en række numre i 116-serien, som er harmoniserede af EU-kommissionen.

90-numre

Telefonnumre, der begynder med 90, benyttes ikke til almindelige samtaler, men til fx afstemninger, konkurrencer og indsamlinger.

Love og bekendtgørelser for numre

Administrationen af de danske nummerressourcer er baseret på en række love og bekendtgørelser.

Numre i 37-serien til M2M-tjenester

Find SDFI's anbefaling til, hvilke nummerressourcer udbyderne anvender til machine-to-machine (M2M) tjenester.

Om SMS-koder

SMS-koder administreres af Telekommunikationsindustrien

Matias Find
Fuldmægtig
Mats Hellesvik Jørgensen
Bachelorfuldmægtig