Roaming-historik

Den første nedsættelse af roaming-taksterne skete som følge af den roaming-forordning, der trådte i kraft den 30. juni 2007. Her resulterede den nye euro-tarif i, at priserne blev halveret ved brug af mobiltelefonen inden for EU. Siden er euro-tariffen sat yderligere ned den 30. august 2008, den 1. juli 2009, den 1. juli 2010, den 1. juli 2011, den 1. juli 2012, den 1. juli 2013 og den 1. jul 2014. Den 1. juli 2015 er priserne uændrede. SMS blev først reguleret i 2009.

Priserne og nedsættelserne kan du se her:

Dato

Foretage opkald

Modtage opkald

Sms

Data

30. juni 2007

4,56 kr./min.

2,23 kr./min.

-

-

30. august 2008

4,29 kr./min.

2,05 kr./min.

-

-

1. juli 2009

4,00 kr./min.

1,76 kr./min.

1,02 kr./stk.

-

1. juli 2010

3,26 kr./min.

1,39 kr./min.

1,02 kr./stk.

-

1. juli 2011

3,26 kr./min.

1,02 kr./min.

1,02 kr./stk.

-

1. juli 2012

2,70 kr./min.

0,74 kr./min.

0,84 kr./stk.

6,52 kr./ MB

1. juli 2013

2,24 kr./min

0,65 kr./min.

0,74 kr./stk.

4,19 kr./MB

1. juli 2014

1,77 kr./min.

0,46 kr./min.

0,55 kr./stk.

1,86 kr./MB

1. juli 2015

1,77 kr./min.

0,46 kr./min.

0,55 kr./stk.

1,86 kr./MB

Nedsættelse i alt

2,79 kr./min.

1,77 kr./min.

0,47 kr./stk.

4,66 kr./MB

Sms blev først reguleret i 2009 og dataprisen blev første gang reguleret i 2012.

Ved eurotariffen forstås en maksimal pris for at foretage hhv. modtage opkald i et andet EU-land. Prisen må godt være lavere. EU-tariffen skal inkludere alle omkostninger, herunder også en eventuel omkostning til opkaldsafgift.

Mobilpriser i EU der var gældende indtil den 15. juni 2017

Priserne for at bruge mobilen i andre EU-lande, som gjaldt fra den 30. april 2016 indtil den 15. juni 2017, indebar, at ud over den pris du betalte for at bruge mobilen derhjemme, måtte udbyderne højst opkræve følgende roamingtillæg hos forbrugerne:

0,46 kr. pr. minut for udgående opkald
0,10 kr. pr. minut for indgående opkald
0,18 kr. pr. sms
0,46 kr. pr. MB data

Den samlede afhang således af dit abonnement og forbrug.

Forbrugere med et ”pakke-abonnement” kunne – inden for det inkluderede forbrug i pakken – højst blive afregnet med ovennævnte priser. Forbrug derudover kunne højst blive afregnet med den pris, som udbyderen tog i hjemlandet, plus roamingtillægget. Det samme gjorde sig gældende ved et forbrugsafregnet abonnement.

Nogle eksempler - minutpris udgående opkald:

  • Pakkeabonnement – hjemlig pris var 0 kr. inden for pakken, hvorfor maks-prisen, som selskaberne måtte opkræve, var 0,46 kr./minut.
  • Hjemlig pris 1,00 kr./minut. Maks-pris er 1,00 kr. + 0,46 kr. = 1,46 kr./minut.
  • Hjemlig pris 1,50 kr./minut. Maks-pris er 1,50 kr. + 0,46 kr. = (1,96 kr.) 1,77 kr./minut. I dette tilfælde gjaldt reglen om, at når man anvendte et roamingtillæg, måtte man højst tage 1,77 kr./minut.
  • Hjemlig pris 2,00 kr./minut. Maks-pris er 2,00 kr./minut. Man måtte ikke lægge et tillæg oveni, da den hjemlige pris i forvejen var højere end prisloftet på 1,77 kr./minut.

Det var gratis, når andre lagde en besked på din telefonsvarer, mens du opholdt dig i EU. Du skulle dog stadig skulle betale for at aflytte beskeden.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Daniel Gonn
Specialkonsulent